• :- Kompetensförsörjningen är en huvudfråga, som vi måste lösa för at kunna utveckla både tillverkningsindustrin och tjänstesidan i Alvesta kommun, säger Ola Agermark, näringslivschef.
  • Alvestas centrala läge mitt i Småland lockar många företag till orten.
  • Näringslivschefen håller dörren öppen för nya företag i Alvesta. De senaste fem åren har 184 nya företag etablerat sig i kommunen.
  • Alvesta en expansiv näringslivskommun med ett bra företagsklimat som satsar stort under 2016.

Ett 100 hektar stort område utmed riksväg 25 hetast just nu för nya företagsetableringar

Ola Agermark, optimistisk näringslivschef i Alvesta

Alvesta har fått en bra start på 2016 på näringslivsområdet. Flera större företag har visat intresse för att etablera sig i Alvesta på senare tid. Det hetaste området just nu är ett 100 hektar stort område beläget mellan Björnstorp och Orrakullen utmed väg 25. Logistik och handel är de mest aktuella frågorna förnärvarande i Alvestas kommunskrapa, där det sjuder av liv på näringslivskontoret.

- Läget i Alvesta är mycket attraktivt för företag utifrån. Infrastruktur med närhet till både flygplats, brev-och paketterminaler, vägar och snabba tågförbindelser sätter Alvesta på kartan. Vi har just nu bytt slogan och kallar oss ”Alvesta Södra Sveriges Mittpunkt”, säger näringslivschefen Ola Agermark med viss stolthet i rösten.

Överlag blåser det positiva vindar i Alvesta, som har blivit alltmer attraktivt för inflyttning.

- Just nu prioriterar vi på den politiska agendan för etablering på detta lediga markområde. Det handlar om att bygga ut både vatten och avlopp. Tre företag på har visat intresse för att expandera. Det gäller bland annat ett tillverkningsföretag, som behöver nya lokaler för att kunna öka omsättningen och hålla sina leveranstider, säger Ola Agermark, näringslivschef i Alvesta kommun.

Solar lägger ner

Samtidigt berättar Ola Agermark att VVS-företaget Solar lägger ner sitt centrallager i Alvesta. Verksamheten flyttar till Halmstad. Det betyder att 25 personer varslas och blir erbjudna jobb i Halmstad.

- Det betyder att en stor lokal blir ledig i Alvesta, vilket öppnar möjligheter för andra företag i kommunen. Vi har varit i kontakt med flera företag som har expanderat i en kommunen, som överlag har stark tillväxt.

Enligt Bolagsverket och UC har nettotillväxten den senaste femårsperioden varit 184 företag i Alvesta kommun.

Detta betyder att efterfrågan på bostäder ökar i Alvesta och ställer krav på kommunen att kunna erbjuda tomtmark, enligt Ola Agermark:

- Kommunen har snart sålt slut på alla villatomterna på Spåningslanda. Det rör sig om sammanlagt ett tjugotal tomter i den första etappen och det kan även bli aktuellt med flerbostadshus i detta attraktiva område i kommande etapper.

Många bollar i luften

Ola Agermark, som basar över kommunens näringslivskontor, har många bollar i luften just nu och ett stort antal frågor med beröringspunkter i kommunens andra förvaltningar.

- Kompetensförsörjningen är ett sådant problem som vi jobbar med tillsammans med de övriga kommunerna i regionen. Vi har tex ett mycket nära samarbete med Växjö i flera frågor. Vi jobbar mycket med att kartlägga och matcha nyanlända. Ingenjörer, kockar, operatörer är svårt att få tag i. Vi kommer framöver att behöva kompetent personal till både industrin och tjänstesidan, inte minst handläggare till den kommunala förvaltningen och it-sidan. Internutbildning är ett sätt att lösa kompetensbristen, säger Ola Agermark.

Näringslivschefen i Alvesta för hela tiden en dialog med företagen. De återkommande frukostträffarna har blivit populära inslag i kontakterna. Därutöver gör Ola Agermark hela tiden besök på kommunens företag,

- Vi arbetar just nu med att skapa ett digitalt nyhetsbrev, där vi presenterar näringslivsnyheter och håller kommunikationen levande till alla företagare runt om i kommunen. Inte minst gäller det att vi marknadsför Alvesta kommun utåt, vilket även bäddar för nyetablering.