• Lena Lernå och Mats Birgersson, ordförande för Företagarna i Alvesta respektive Växjö, arbetar med gemensamma mål för företagarnas bästa och för samverkan mellan de båda kommunerna.
  • Günther Mårder, VD för Företagarna Riks, framhöll Gnosjöandan och småländsk företagaranda som föredöme för entreprenörskap i hela landet vid sitt möte med företagarna i Kosta.

Företagarna i Växjö och Alvesta arbetar för gemensamma mål

Lena Lernå och Mats Birgersson, eldsjälar för entreprenörskapet

Med en brinnande entreprenörsanda som ledstjärna arbetar Företagarna i Växjö och Alvesta med gemensamma mål i sikte.- Samarbete över gränserna är viktigt och vi ser inte varandra som konkurrenter fast vi jobbar i olika kommuner!

Detta kan Mats Birgersson, ordförande i Företagarna Växjö och Lena Lernå, ordförande för Företagarna Alvesta skriva under på., när SN:s medarbetare möter dem i Företagarnas nya servicekontor på Bäckgatan i Växjö.Det viktigaste för dessa båda ledare inom kronobergsk företagsamhet är att hitta de gemensamma värdena och drivkraften i småländskt företagande.- Sverige har fantastiska entreprenörer och detta utvecklar hela samhället, säger Mats Birgersson, som gjort sig känd för att lyfta ventilationsföretaget Fresh i Gemla mot höjderna på 1990-talet och början av 2000-talet genom att skapa delaktighet med alla medarbetare.

Delaktighet och gemenskap

- Det ska vara roligt att gå till jobbet och känna delaktighet och gemenskap. Detta måste prägla företagandet för att vi ska lyckas. Man måste våga för att vinna. Det var ett stort steg men vi lyckades på den internationella exportmarknaden, inte minst Japan, säger Mats Birgersson.Kollegan i Alvesta Lena Lernå vill sätta gemenskapen och samarbetsviljan främst:- Det viktigaste är att vi bygger upp ett gott företagsklimat och tar vara på våra medlemmars intressen med olika mål och erfarenheter. Företagargalan i Alvesta är ett gott exempel på vad som händer i Alvesta och sätter kommunen på kartan. Vi har både små och stora företag. Att utse årets företagare är en stor händelse. Förra året blev det Oljeshejkerna, vilket visar på ett fantastiskt exempel på hur ett lokalt företag i Alvesta medverkat till landsbygdens och traktens utveckling.

Samhällsfråga

En viktig samhällsfråga som både Mats och Lena vill lyfta fram är stödet till småföretagen:- Det är enormt betydelsefullt att 99,3 procent av alla företag i Sverige är småföretag med mindre än 49 anställda. Det är dessa företag som växer och genererar fler arbetstillfällen!Redan i november besökte Günther Mårder, VD i Företagarna Riks, Kosta, och hade ett samtal med småländska företagare. Med bakgrund i en småföretagarfamilj och senare verksam inom Aktiespararna ville han lyfta fram det enskilda entreprenörskapets drivkrafter:- Gnosjöandan med samarbetsandan och den gemensamma viljan är något unikt som har blivit ett föredöme för hela landet, sa Günther Mårder i Kosta.- Det är avgörande att vi drar åt samma håll. Som ett led i detta ordnar vi gemensamma aktiviteter för medlemmar i både Växjö och Alvesta. Vi träffas exempelvis och tittar på Speedway. Det betyder mycket för att känna samhörighet och strävan mot gemensamma mål, säger Lena Lernå, entusiastisk ordförande för Företagarna i Alvesta.