• Landshövding Kristina Alsér avgår i höst efter nio år som landshövding.
  • Landshövding Kristina Alsér.

Kompetensförsörjningen största utmaningen för Kronobergs län

Kristina Alsér slutar som landshövding i höst efter nio år

För landshövding Kristina Alsér är kompetensförsörjningen den största utmaningen för att Växjö och Kronoberg ska kunna fortsätta att utvecklas som tillväxtlän även i framtiden.

- Länet har framtiden för sig. Vi tog tillfället i akt att kraftsamla för att reda ut ekonomikrisen 2008. Det har vi nytta av nu och har skapat en beredskap för framtiden, säger Kristina Alsér.

När hennes förordnande som landshövding går ut den 30 september efter nio år vid rodret kan hon se tillbaka på en mycket händelserik period där hon med målmedvetet arbete skapat framgångar som ledare för ett expansivt län.

- Vad jag satt i fokus är att skapa ett samarbete mellan näringsliv, samhälle och akademi. Idag har vi 35 000 studenter i området, vilket betyder enormt mycket. Det gäller bara att få dem som flyttar härifrån att komma tillbaka.

För att få en god ekonomisk utveckling måste länet vara attraktivt för besökare, företagare och medarbetare. Detta är avgörande för att klara utmaningen med kompetensförsörjningen, fastslår landshövding Kristina Alsér.

- Stort fokus har lagts på höghastighetsjärnvägen. Detta är en politisk fråga som jag inte kan ha några åsikter om som landshövding. Däremot tror jag att bredband måste tillmätas större betydelse som infrastrukturfråga för att utveckla företagandet både i stad och landsbygd, vilket jag kan se som en av mina hjärtefrågor.

En annan fråga som ligger landshövdingen varmt om hjärtat är bildandet av nationalparken vid sjön Åsnen.

- Den 30:e nationalparken invigs under försommaren 2017. Länsstyrelsen är mycket engagerad i denna fråga. Just nu är många byggen på gång för att bygga serviceanläggningar, vindskydd och parkeringsplatser i området. Det är första gången som Naturvårdsverket tillämpar designmetodiken för att inte bara naturen utan även det småländska ska plockas in i nationalparken, förklarar Kristina Alsér.

Designmetodik

- Designmetodik i Åsnen skapas för att få bästa utväxlingen, tillgänglighet och innebär ett vidare begrepp än vad som händer i möbelriket. Design är inte bara färg och form. Meningen är att koppla ihop naturens design med det förädlade, som finns i det småländska landskapet, utvecklar landshövdingen.

Presentationen av det småländska, en träddunge, glasblåsning och stengärdesgårdar, i den nya nationalparken är sådant som landshövdingen vill lyfta fram som uttryck för att skapa dragningskraft i Kronobergs län.

- För framtidens småländska näringsliv hade besöket i höstas av hundra astronauter på skolor, i en skog i Älmhult och i vackra landskapsmiljöer vid sjön Möckeln en stor betydelse för att visa på hur man kopplar ihop kompetensförsörjning och attraktivitet i Kronobergs län, framhåller landshövding Kristina Alsér.

Som begrepp för överlevnad i Kronobergs län har hon myntat nyckelbegreppet samhandla.

- Det betyder att jag vill att vi ska fortsätta utveckla strategiska samtal. Vi har rivit gränser mellan näringsliv, skolor och akademi och skapat mötesplatser, inte minst på residenset, där många har kunnat träffas för att bli bjudna på småländsk ostkaka. Det viktiga är att vi har ett syfte eller en målsättning med dessa strategiska möten för att veta hur de frågor som uppkommer senare, inte minst när det gäller att utveckla entreprenörskap, kommer att tas om hand, menar Kristina Alsér,

Med en brinnande vilja att koppla ihop sin bakgrund som entreprenör med rollen som landshövding har Kristina Alsér trots begränsade ekonomiska resurser i grundfinansieringen lyckats lösa upp många knutar i svårlösta frågor som chef på länsstyrelsen tillsammans med sitt team och även varit med och klippt band för att fira den glädje som känns när något projekt nått sitt mål runt om i länet.

Under sin tid som landshövding har hon stått som värd för ett 20-.tal strategiska möten och tagit emot 5-6 000 gäster på residenstrappan.

- Varje dag möts jag av överraskningar som landshövding, inte minst i de engagemang som kontakterna med kungahuset betyder, och där det nyligen har varit två nya födslar.

Frågorna kan göras många. Digitalisering av alla beslut och förenkla administrationen för företagare, ta emot alla nya svenskar och matcha ihop dem med arbetsuppgifter i skogen. Och få ihop alla organisationer för att göra en gemensam satsning för ungdomar på landsbygden, är bara några av alla de frågor som landshövding Kristina Alsér ska ta tag i innan hon avgår den 30 september.

-Då ska jag äntligen få lite mer tid till att umgås med barn och barnbarn, lovar landshövdingen, som under sina nio år på residenset haft en fulltecknad agenda varje dag med länets bästa för ögonen.