• Mazda en av bilarna i företagsportföljen.
  • -Vi har sett en ökande försäljningstrend till följd av högkonjunkturen 2013-2014, säger Magnus Krantz, försäljningschef på Holmgrens.
  • Mazda en av bilarna i företagsportföljen.

Ökad försäljning av tjänstebilar till nyanställda efter flera års konjunkturuppgång

Magnus Krantz, optimistisk försäljningschef på Holmgrens Bil

Nybilsförsäljningen nådde all time high förra året, enligt Bertil Moldén i BilSweden. Prognoserna pekade dock mot en avmattning med 5-6 procent under januari år. - Dessa prognoser har inte slagit in under januari utan vi har sett en ökande trend även i inledningen av 2016, säger försäljningschefen Magnus Krantz på Holmgrens Bil i Jönköping.

Till följd av den fortsatt goda försäljningen har Holmgrens Bil gjort en särskild satsning på att vara mer synbara ute på marknaden för att kunna öka försäljningen till företagen.

- Vi har en företagsportfölj, där vi har sett en ökande försäljningstrend till följd av högkonjunkturen under 2013-2014. BMW har varit ett särskilt populärt märke för företagen, som erbjuder tjänstebilar till nyanställda. Den aktuella ökningen beror på ett uppdämt behov på grund av att företagen släpat efter med investeringar trots högkonjunkturen.

Pluginhybrid

Den typ av fordon som efterfrågats mest hos företagen är pluginhybriden. Just hybriden av bensin och el har varit gångbar som tjänstebil på grund av ett lågt förmånsvärde.

- Pluginhybriden laddas med el var femte mil, vilket är ett bra alternativ för många, säger Magnus Krantz, som i övrigt kan erbjuda ett brett utbud av företagsbilar från Holmgrens.

Lätta lastbilar, skåpbilar, tjänstebilar med diesel och bensinhybrid har kunnat rosa marknaden i en högkonjunktur.

Ökning inom hantverksbranschen

- Om man ska peka på någon speciell bransch där försäljningen av företagsbilar ökar så är det inom hantverksbranschen. Vi har sålt 3000 Mitsubishi till denna bransch under högkonjunkturen och någon avmattning står inte att skönja trots att rotavdragen minskat från 50 till 30 procent från senaste årsskiftet, förklarar Magnus Krantz.

Nytt just nu är att många företag behöver partners när det gäller service på nybilsmärken.

- Vi försöker jobba mer strukturerat och är proaktiva för att nå dessa kunder. Det betyder att Holmgrens även diskuterar mjuka värden och miljöpolicy i produktportföljen.