• - Styrkan i Nässjös näringsliv är att vi är klusterorienterade och mångsidiga med spets inom it-företagen, säger Claes Johansson, VD på Nässjö Näringsliv AB.

- Vi jobbar klusterorienterat och mångsidigt med spets inom it-företagen

Claes Johansson, VD för Nässjö Näringsliv AB:

Nässjö har ett starkt näringslivsklimat. Den mest aktuella satsningen är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Vaggeryd och Jönköping som går under namnet Growkomp.

– Vi fungerar som ett drivhus och är samtidigt ett bra nätverk, där vi hela tiden har kapacitet att hjälpa nya entreprenörer att etablera sig i regionen och inte minst slussa dem vidare till aktörer som vet mer, säger Claes Johansson, VD för Nässjö Näringsliv AB.

Det mest utmärkande för Nässjös näringsliv är att 75 procent av all industri inom 15 mils radie från Nässjö är trärelaterad.

– Träcentrum är ett starkt fäste som utgör en symbol för detta starka kluster. Vi kan naturligtvis nämna SB Seating, en av Skandinaviens ledande fabrikanter av kontorsstolar, och att vi inom vårt närområde har fyra husfabriker, säger Claes Johansson.

Utvecklingsprojektet Growkomp har hittills fått mycket god respons och nu arbetar Nässjös näringsliv vidare med att bygga upp branschorienterade kluster för att stärka näringslivet ytterligare.

– Det viktigaste är att vi har en stark bredd inom näringslivet med spridning på flera områden som trä, handel, tillverkning, logistik och tjänsteföretag. Biltemas etablering, Industrilås och Catena är goda exempel på nya företag med lysande framtidsutsikter. Även JSC IT-partner har seglat upp som ett snabbväxande företag, förklarar Claes Johansson.

På senare tid har tjänsteföretagen, som samsas på den gemensamma plattformen Nässjö Business Park, utvecklats allt mer på it- och tekniksidan. Genom ett väl utvecklat nätverk har Nässjö 124 ambassadörer i omvärlden som rekommenderar företag och personal att söka sig till Nässjö med goda kommunikationer åt alla håll.

– Förutom vårt goda läge vid stambanan är det helt avgörande att vi har bra personal i grunden för att kunna utveckla kommunens näringsliv, poängterar VD Claes Johansson med 13 år bakom sig i ledningen för Nässjö Näringsliv AB.

På olika sätt har näringslivet i Nässjö fått ett genombrott genom att näringslivsbolaget, NNAB, jobbar klusterorienterat och mångsidigt. Bolaget har sex anställda som jobbar med hundra företag.

– Som typexempel kan nämnas att marknaden för grossister vuxit sig stark med 145 företag och 2500 anställda. Även Nordic Infracenter har vuxit på ett imponerande sätt med 600 anställda. När det gäller olika kluster vill vi spetsa oss med it-företag.

Som ytterligare ett flaggskepp vill VD Claes Johansson dessutom betona combiterminalen för vidarebefordran av långväga transporter som ett lyft för Nässjö som en ledande kommun inom infrastruktur:

– Vår visionen är att bli en framtidskommun på en expanderande marknad både på det nationella och internationella planet.