• Linda Malmros och Michael J Gross, Monera Resurspartner AB, har bråda dagar när det gäller att intervjua nya intresserade personer som vill få ett arbete i bemanningsbranschen. Något som ökar även inom tjänstsektorn. Foto: Lena Dahlberg
  • Michael J Gross säger att Monera Resurspartner ofta får förfrågningar när det gäller att ta över receptioner och hela avdelningar, något de gjort hos Axalta Coating Systems Nordic AB i Västervik där Christina Hagman  ansvarar för receptionen.

”Bemanning allt mer efterfrågat”

Vanligt att företag kombinerar fast och inhyrd personal

En allt kortare framförhållning när det gäller orderingång och arbetstoppar hos många företag leder i sin tur till att efterfrågan på personal blir ojämn. Något många löser genom att anlita bemanningsföretag. – Det är också vanligt att företag hyr personal av oss innan de anställer, säger Michael J Gross.

VÄSTERVIK

För tolv år sedan startade Michael J Gross i Västervik Monera Resurspartner AB. Ett auktoriserat bemanningsföretag som växt så det knakar när det gäller personer i anställning.

– Om vi bara tittar på de senaste åren så hade vi 87 personer i anställning 2012. Två år senare var den siffran 180 personer. Det är med andra ord allt vanligare att företag vänder sig till oss för att få hjälp med rekrytering och arbetskraft. Men det blir även vanligare att personer som söker arbete kontaktar oss för att få in en fot på arbetsmarknaden eller för att byta arbetsplats.

Tjänstesektorn ökar

Michael J Gross och Linda Malmros, administratör och rekryterare hos Monera Resurspartner, har en intensiv period nu när framför allt tillverkningsindustrin ser en ökad orderingång, och då behöver extra personal.

– Efterfrågan när det gäller bemanning ökade rejält efter den kris tillverkningsindustrin genomgick 2008-2009. Efter den nedgången väljer många att kombinera fast och inhyrd personal.

De flesta bemanningsjobb finns inom industri och logistik, men under senare år märks en ökad efterfrågan inom tjänstesektorn, säger Michael J Gross.

– Det är det område vi ökar mest inom. Det kan gälla till exempel innesäljare och produktionstekniker, men även chefer.

Behov av svetsare

Även om det i första hand handlar om att hitta rätt personal till olika branscher jobbar Monera Resurspartner även med så kallad outsourcing.

– Många företag väljer att helt enkelt lägga ut de delar som inte tillhör kärnverksamheten. Då kan vi ta över till exempel receptioner eller hela avdelningar.

En vanlig uppfattning när det gäller bemanning är att personalen får vara än här, än där. Något Michael J Gross bestämt dementerar.

– Vår personal är oftast hos en och samma kund, och kan bli kvar i flera år. Vi har även kollektivavtal och försäkringar och kan i de flesta fall ge högre lön än vad företagen själva erbjuder.

Monera Resurspartner jobbar medvetet med att ligga steget före sina uppdragsgivare.

– Vi söker hela tiden ny personal som vi intervjuar, just nu är det stor efterfrågan på CNC-operatörer och licensierade svetsare i rostfritt.

– Eftersom vi har ett nära samarbete med våra kunder vet vi redan i förväg var personen passar in. När företaget hör av sig kan vi därför snabbt erbjuda rätt arbetskraft.

Allt mer efterfrågat

Monera Resurspartners huvudsakliga område är mellersta och norra Kalmar län. Planerna är att fortsätta växa - och framtiden ser ljus ut, menar Michael J Gross.

– I Sverige jobbar 1,5 procent av den arbetsföra befolkningen i ett bemanningsföretag. I Europa är motsvarande siffra tre procent. Med all sannolikhet kommer det bli så även här. Många dominerande företag i Sverige har tagit beslut på att 20-30 procent av personalen ska vara flexibel. Underleverantörerna följer oftast efter. Bemanning kommer med andra ord bli ett allt mer efterfrågat koncept.

”Det gäller att ha hög servicegrad och att kunna anpassa sig snabbt”