• Marcus Leander vid en Ulbrichtsfär, där man mäter ljus och dess kvalitet. Foto: Lena Dahlberg
  • Michael Engstrand, vd Aura Light Luminaires AB, har varit med från starten i Gullringen 2005. Då med ett tiotal anställda, idag är de runt 70 hos Aura Light i Vimmerby.
  • Jessica Brodin och Isac Wall vid den nya linjen för tillverkning av LED-lysrör.
  • Joachim Schill, en av Aura Lights produktutvecklare.

"Breddat vår marknad – ger stora möjligheter att växa"

Det är nu två år sedan Aura Light förvärvade Zobra. En utveckling som var oundviklig för ett företag som vill ta fler andelar av en marknad som är under snabb teknisk utveckling.

Michael Engstrand, vd Aura Light Luminaires AB i Vimmerby, har varit med från starten 2005. Från att vara en av fem delägare när Zobra startade i Gullringen med ett tiotal anställda, till köpet av fastigheten på Tallholmen 2007 och den expansion som följde. Något som uppmärksammades genom att Zobra blev Gasell-företag tre år i rad, 2007-2009.

– Vi tredubblade vår personalstyrka under de första expansiva åren. Och gick från tolv miljoner kronor i omsättning 2005 till drygt 80 miljoner 2014.

Från idé till produkt

Inriktningen har alltid varit belysning för offentlig miljö, i såväl kontorsmiljöer som idrottshallar, sjukhus och skollokaler.

Till att börja med endast för innemiljön, sedan 2010 även utomhusbelysning i och med förvärvet av det norska varumärket Noral.

– De finns i de flesta världsdelar och gjorde att vi blev mer kompletta.

Att ha kontroll över hela kedjan, från idé till färdig produkt, har alltid varit kännetecknande för Aura Light, enligt Michael Engstrand.

– Det är en tuff utmaning när konkurrensen hårdnar, men tack vare kvalitet och service klarar vi den. Vi är också mycket innovativa, vi älskar att hitta nya smarta lösningar.

Ökad sysselsättning

För några år sedan fick Zobra en förfrågan att ingå i Aura Light, något som passade bra in i företagets utvecklingsplan, menar Michael Engstrand.

– Hela branschen stod inför en stor förändring, att gå över från konventionell belysning till LED. Vi såg förvärvet som ett bra utvecklingssteg. Vi behövde helt enkelt nå ut på en större internationell marknad och få tillgång till bredare kompetens.

I början av 2015 blev förvärvet klart, och Aura Light Luminaires AB det nya företagsnamnet.

– Det har inte blivit några stora förändringar, men i november 2016 flyttades en linje från Karlskrona till Vimmerby, där vi producerar LED-lysrör. Något som gett ökad orderingång. Nu sysselsätter företaget ett 70-tal personer.

Sensorer och appar

Vad har varit mest minnesvärt under din tid i företaget?

– I april 2014 fick vi besök av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Det var riktigt häftigt.

– Det har också varit en otroligt snabb teknikutveckling. För några år sedan hade vi LED i tio procent av våra produkter, nu är vi uppe i 70 procent. Produkterna går också allt mer mot styrning med hjälp av sensorer, fjärrkontroller och appar.

Var befinner sig Aura Light om fem år?

– Sedan årsskiftet 2016/2017 har vi en ny koncern-vd: Per Lindeberg. Än vet vi inte hur han vill utveckla företaget, men eftersom Vimmerby är Aura Lights enda produktionsenhet så ser jag ljust på framtiden, säger Michael Engstrand.