• Michael Leijonhud hoppas på investeringar i Stångådalsbanan inom kort. Foto: Olof Carlson

"En fråga om när - inte om"

Stångådalsbanan ska bli snabbare, bli mer resvänlig och miljöanpassat. Det är två fokusområden som Infrastrukturkansliet arbetar för. Men mer pengar behövs, något som Michael Leijonhud, chef för kansliet menar ligger inom en rimlig framtid. – Vår övertygelse är att pengar kommer att komma fram. Vi vet att det kommer bli bra till slut men det tar onödigt lång tid kan man tycka.

Målet är att restiden på Stångådalsbanan ska kortas från tre timmar till två och en halv, ett helsvetsat spår på hela sträckan Linköping-Kalmar samt noll utsläpp av fossila bränslen.

– Stångådalsbanan ska utvecklas, det är vi alla rörande överens om, politiker, kommuner, län, region. Det är en fråga om när – inte om, säger Michael Leijonhud.

En kostnad för ett helsvetsat spår, betongslipers istället för träslipers på banan samt kortad restid med 30 minuter skulle kosta mellan 1,1-1,2 miljarder kronor, enligt Michael Leijonhud.

– Det är inga fantasibelopp vi pratar om direkt, det är inte avsevärt mycket pengar sett i sammanhanget, samtidigt som det skulle ge en hastighet på upp till 160 kilometer och garantera att än fler resenärer skulle välja tåget framför bilen.

– Det blir en win-winsituation inte minst ur miljösynpunkt. Målet är att tågen på Stångådalsbanan ska drivas med HVO-bränsle (syntetisk diesel med inblandad tallolja) vilket är ett helt fossilfritt bränsle som skulle innebära noll utsläpp, säger Michael Leijonhud.

Han menar att i en eventuell ny storregion mellan Östergötland och Småland blir satsningarna på Stångådalsbanan än mer synliggjorda.

– Banan knyter verkligen ihop Kalmar och Linköping vilket skulle ha den största betydelsen i en framtida storregion.

Michael Leijonhud hoppas på beslut om Stångådalsbanans framtid inom en snar framtid.

– Under 2016 hoppas jag att politikerna på riksnivå fattar beslut i den riktningen.

Kommer satsningarna bli av?

– Jag är helt övertygad om att det kommer bli så. Men samtidigt kan man aldrig slappna av eller ta något för givet. Det finns fortfarande krafter som vill något helt annat, säger Leijonhud.