• Marie Brask säger att Eksjös företag växer och utvecklas.

"Företagen i Eksjö växer"

Näringslivet i Eksjö andas positivitet just nu. Många företag växer och utvecklas, både i Eksjö centralt och i övriga kommunen. – Det går bra, framförallt för industrierna, säger Marie Brask, VD näringslivs- och turismenheten i Eksjö.

Flera företag, framförallt inom industrin, väljer att satsa i Eksjö just nu. De bygger nytt, expanderar och anställer.

– Förutom Orrhaga Waterjet som byggde nytt i Eksjö nyligen så kan man även nämna fönstertillverkaren Leiab i Mariannelund som växer och nyanställer. Och EksjöHus som satsar för fullt just nu, säger Marie Brask.

Från kommunens sida satsar man mycket på service till företagen för att främja den positiva utvecklingen.

– Vi jobbar mycket med att hjälpa företagen att hitta rätt kompetens, men även stödja och förenkla för nya företag som vill satsa här.

Under våren har även en satsning gjorts på att öka samarbetet och skapa kontakter mellan näringslivet, politiker och tjänstemän.

Vad är Eksjös största utmaning när det gäller näringslivsutveckling just nu?

– Den största utmaningen för framtiden är helt klart att hitta rätt arbetskraft till rätt plats. Men också infrastrukturen- det måste vara enkelt för folk att ta sig hit.

Vad är Eksjös styrka?

– Att vi har många bra, starka industrier och företag i hela kommunen. Eksjö rä en attraktiv kommun att både bo och verka i och det vill vi jobba efter, säger Marie Brask.