• Mats Olsson driver i uppstartsfasen ”Investerare Sydost” på ideell basis, som ett ”titthål” för investerare och ett filter för selektering av goda affärsidéer.

”Investerare Sydost” kopplar samman entreprenörer med riskkapital

Det var många olika faktorer som samverkade till att nätverket ”Investerare Sydost” bildades för drygt ett halvår sedan. I dag omfattar det 120 privata ”affärsänglar” och några enstaka investerarbolag. Efter tre möten sedan i november, där totalt 13 företagskoncept och tillväxtbolag har presenterat sig, har två har redan hittat riskkapital.
Nätverket har etablerats i samverkan mellan Kalmar Science Park, Videum Science Park i Växjö, Inkubatorn Kronoberg, Connect Sydost, Nova Utbildning och FoU & Affärsutveckling och investerare. Det är Mats Olsson, verksamhetsledare i Kalmar Science Park, som är idégivare och den drivande kraften. Också regionförbunden i respektive län och Tillväxtverket står bakom organisationen.
Verksamheten drivs på tre fronter, berättar Mats: Dels informella kontakter via nätverket som sådant, dels träffar och föreläsningar och dels "investeringsforum" i samband med luncher, där några affärsidéer presenteras för en grupp intresserade investerare – ungefär som i "Draknästet". Det tredje och senaste av dessa hölls i Kosta den 31 maj med presentation av fyra investeringsobjekt inför ett 20-tal investerare, där man efter presentationerna fortsatte att diskutera i smågrupper.
- Uppstår ett intresse av att gå vidare, så fortsätter det med konkreta diskussioner efteråt, säger Mats Olsson. Det första mötet i november 2011 ledde till den första investeringen i mars 2013.
- Vi söker tillväxtbenägna företag med skalbar affärsidé, gärna internationellt inriktade, säger Mats Olsson. De som vill vara med, för att söka kontakt med riskkapitalet, får rådgivning under 2-3 möten och hjälp att ta fram ett bra presentationsmaterial. Även om de inte hittar någon intresserad investerare vid vårt investeringsforum, så har de alltid nytta av detta.
Bakgrunden till nätverket är dels den privata förteckning över investerare som Mats och hans kollegor i Växjö hade byggt upp. Man hade sett ett behov av att hitta formen för en mötesplats mellan företag och riskkapital i tidiga skeden.
- ALMI och andra offentliga aktörer kan lämna lån eller bidrag upp till några hundratusen. Det finns ett gap när man behöver riskkapital därutöver, upp till 5-10 mkr. Därovan kommer VenCap-bolagen. Nätverkets privatinvesterare kan, t ex tillsammans med ALMI Invest, minska gapet, säger Mats.
- När Tillväxtverket öppnade en möjlighet för att bidra till utvecklingen av investerarnätverk beslutade vi att bygga vidare på den samverkan vi redan inlett mellan Växjö och Kalmar. Samtidigt ville ALMI Invest ha en spelare att hitta bolag via. Och när det visade sig att mina kontakter bland investerare var "positivt försiktiga" satte vi igång.
Några konkreta mål för antal genomförda investeringar har man inte satt upp. Men Mats hoppas givetvis att alla idéer ska hitta den partner man söker. Det har börjat bra.
- På det senaste forumet hade vi investeringsobjekt med marknad mot industri, vårdsektorn, butiksinformation och e-handel. Allt handlar inte om IT, även om man kan tro det ibland. Och jag ser fram emot kontakt med fler tillväxtbolag med bra affärsidéer, oavsett bransch, säger Mats Olsson.