• Thomas Davidsson, näringslivschef. Foto: Jan Magnusson

"Kalmar är i expansion"

Tillverkning, tjänsteföretag och handel är de tre stöttepelarna inom näringslivet i Kalmar. Stadens utmaningar ligger främst i att hitta rätt kompetens till rätt plats. Det menar näringslivschefen Thomas Davidsson som även tror att Linnéuniversitetet är en av stadens viktigaste motor för framtida utveckling.

Vilken bransch växer mest för tillfället?

– Den digitala sektorn är den snabbast växande och vi ser dagligen nya effekter av digitaliseringen. Utifrån det och att vi är en universitetsstad utvecklas och skapas många företag. Kalmar är dessutom en mycket stark handelsstad med ett handelsindex på över 150. Den senaste stora etableringen är EKO som öppnat i området kring Hansa City. Handeln skapar också många arbetstillfällen, både i butiker och i underleverantörsledet, säger Thomas Davidsson, Näringslivschef Kalmar Kommun.

– Vår byggsektor, med 15.4 miljarder i kända investeringar har och kommer att ha fulla orderböcker många år framåt. Bostadsmarken är mycket intensiv och vi har ca 800 nya bostäder igång och efterfrågan är ännu större.

Kan du beskriva läget i Kalmar just nu?

– Kalmar är i expansion. Vi har idag ett starkt näringsliv som vilar på i huvudsak tre ben: tillverkning, tjänsteföretag och handel. Det är viktigt att ha ett brett och differentierat näringsliv för att inte vara så sårbara i olika konjunkturförändringar, säger Thomas Davidsson.

Han berättar att kommunen även har investeringar på gång på motsvarande 15 miljarder kronor fram till år 2020.

– Till exempel universitetet som byggs i vår stadskärna för cirka 1,5 miljard kronor och Kalmar landstings nästa stora investering på cirka en miljard. Byggnationen av bostäder är äntligen igång och skapar framtidstro i vår region. Drygt 400 bostäder är i byggnation för närvarande. Inflyttningen i Kalmar är positiv och vi ökar medomkring 600-800 nya invånare varje år.

Vad är kommunens största utmaning när det gäller näringslivsfrågor i dag?

– Kompetensförsörjningen. Många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Nyligen besökte vi Bergkvarabuss som har svårt att hitta chaufförer. De jobbar mycket med nysvenskar men språket är en svårighet i utbildningen. Norden Machinery som söker ingenjörer är ett annat exempel på företag som har utmaningar med sin kompetensförsörjning. Vi har dialog med Linnéuniversitetet angående detta och hoppas få igång en ingenjörsutbildning under 2017.

Hur arbetar ni för att främja näringslivet och vad behövs för att kommunens företag ska kunna växa ytterligare?

– Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord för vårt arbete med näringslivsfrågor. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, Linnéuniversitetet, andra kommuner, Kalmar Science Park, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet med flera, säger Thomas Davidsson.

– I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar i ett första steg bli en av de hundra bästa kommunerna. När det är uppnått ska vi klättra ytterligare.

Thomas Davidsson säger att man där fokuserar på en dialog med näringslivet, företagslotsar och att näringslivskontoret ska göra minst 20 företagsbesök per år ihop med den politiska ledningen.

– Samverkan med företagsfrämjande organisationer i innovationssystemet – t ex hjälpa och stötta personer som vill starta företag eller få sitt företag att växa är också en viktig del. Detta skapar regelbundna träffar med näringsidkare.

Enligt Thomas Davidsson är det även viktigt att satsa på unga, blivande företagare.

– Vi fortsätter att satsa på våra unga entreprenörer som får sin första inblick i företagande genom Ung Företagsamhet. Tillsammans med Gymnasieförbundet arbetar vi vidare mot målet att 30 procent av alla gymnasieungdomar i kommunen ska driva företag inom Ung Företagsamhet under 2017.

En annan viktig del för näringslivet är tillgången till fiber.

– Genom ett nytt samverkansavtal med Teliasonera kommer minst 90 procent av företag och hushåll i kommunen att ha tillgång till fiber inom fem år, vilket blir en konkurrensfördel för både företag och invånare.

Vad finns det för framtidsprojekt på gång i Kalmar kommun?

– Linnéuniversitetet är en viktig motor för den regionala utvecklingen. I oktober 2015 fattade universitetsstyrelsen beslut om att samla Linnéuniversitetets lokaler i ölandshamnen. Med en samlad och synlig placering i Kalmar möjliggörs naturliga mötesplatser mellan forskare, studenter, näringsliv och offentlig verksamhet. Nya, kreativa och entreprenöriella idéer kan födas som bidrar till utveckling, regionalt såväl som nationellt och internationellt.

– Vi är även väl förberedda med mark för exploatering då vi har cirka 500 000 kvadratmeter detaljplanerad mark klart för företag som vill expandera eller bygga helt nytt, säger Thomas Davidsson.