• Ove Varland har sitt ”huvudkontor” i källarplanet under JC-butiken i Älmhult, där kedjan en gång började.
  • Åse Varland, som i dag driver JC och Scorett i Älmhult, är inte främmande för att sy upp ett par byxor, för att de ska passa kunden perfekt.

”Makt är inte detsamma som kunskap”

- Makt är inte detsamma som kunskap, konstaterar Ove Varland, frispråkig och drivande modeföretagare i Älmhult. Exemplen hämtar han från de misstag som ledningen i RnB gjorde efter övertagandet av JC, men också från dagens Älmhult, där han menar att centrumhandeln inte får det kommunala stöd den skulle behöva, efter IKEA:s utflyttning från centrum.
Ove Varland var en av dem som grundade JC-kedjan på sin tid. Då betydde det ”Junior Center”. Sedan blev det ”Jeans & Clothes” och i dag är det ”Jeans Company”.
Användbar förkortning! Han driver JC och Brothers i Växjö. Dottern Åse och hennes dotter Jenny driver modebutiker i Älmhult och Ljungby. Som centrumhandlare är Ove aktiv i ansträngningarna att lyfta fram och stärka den.
- Det är en klar risk för nedläggning av butiker i centrum. Älmhult har ökat sin handel med 3 % men i centrum har butikerna tappat 20-50%! Men missförstå mig inte. IKEA är vår lycka, nu gäller det att ta vara på dess förnyade dragningskraft och anpassa sig till det nya läget – hitta nischer som kompletterar de som finns i och runt IKEA.
Ove har många idéer och förslag: Reservera lokaler i gatuplanet för handel och service – inte bostäder! Marknadsför busslinjen ”Snålskjutsen” som en linje in till centrum, inte bara som en linje ut till IKEA! Skapa en övergripande funktion till stöd för hela företagsamheten, inte så stark betoning på industrin.
- Det viktigaste är en ny passage över järnvägen norr om stationen. Man måste knyta ihop centrum med gamla IKEA, där parkeringsplatserna finns.
- IKEA:s tidigare marknadschef Lennart Ekmark sade när vi etablerade handelsområdet runt varuhuset i Sundsvall att JC var bra för IKEA för ”tonåringarna inte vill följa med sina föräldrar på rundvandring på IKEA”, berättar Ove. Se till att IKEA-besökarna får veta att de kan åka med ”Snålskjutsen” till centrum, under tiden som föräldrarna handlar på IKEA!
- Men vi handlare måste också utveckla oss själva. Många har stark kompetens, men saknar tid. Vi måste satsa ett personligt engagemang i varje kund. Nycklarna är tillgänglighet och service.
Ove har genom åren satsat mycket tid och engagemang på att stärka centrumhandeln via ”Aktivt City”, ”Handelsplats Älmhult” och i andra sammanhang. Men han har också hjälpt IKEA:s fastighetsbolag Ikano med att utforma handelsområdena runt IKEA-varuhusen i Sverige och att ”ragga hyresgäster” till dem. Han vet vad som krävs för att ett handelskoncept ska fungera.
- Handeln ger service åt de producerande företagen. Vi ska ta hand om de medarbetare som finns och deras familjer. Servicen ska vara så stark att man kör till Älmhult från andra håll, säger han. Vi har en stor köpkraft och en stark framtidstro.
- Då krävs det också att man vässar företagsklimatet. Det finns en byråkratisk tendens hos tjänstemännen i kommunen. Vi gör anspråk på att vara en entreprenörskommun, men det blir lite övertoner på makten, tycker Ove Varland. Vi har arbetat in begreppet ”Handelsplats Älmhult” genom samverkan mellan handel och service i centrum. Då känns det märkligt att man skriver ”Älmhults handelsplats” på skylttornet vid det nya IKEA. Det blir en hel annan innebörd.
- Vi har tre angöringspunkter i Älmhult: Det nya IKEA, det gamla IKEA med muséet och det centrala torget med järnvägsstationen, där resandet blir allt viktigare. Det spiller av sig på Osby och andra angränsande kommuner. Nu gäller det att hitta överlevnadsfaktorerna, dragloken och motorerna och då krävs det mindre av makt och mera av kunskap! ?