• IT-chef Stefan Wittlock har koll på kommunens internet. De gula sladdarna är fibersladdar. Foto: Emma Sellbrink

”Räknar med att 90 procent ska ha tillgång till fiber 2016”

Hultsfreds kommun räknar med att nå det nationella målet att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s internet redan 2016. – Vi är förvånade och väldigt nöjda med hur långt det har kommit hittills, säger kommunens IT-chef Stefan Wittlock.

HULTSFRED

Infrastruktur i form av vägar och järnvägar anses vara en självklar statlig angelägenhet. Men lika viktig är den digitala infrastrukturen, menar Stefan Wittlock.

Hultsfreds kommun började tidigt med bredbandsutbyggnad och 2006 hade så gott som alla hushåll i kommunen tillgång till ADSL.

– Lite senare påbörjades nästa etapp med att byta ut ADSL-bredbandet mot fiber, men kostnaden var enorm. Vi tyckte det var så viktigt med utbyggnaden av den här infrastrukturen att vi först var inne på att kommunen skulle betala för den, men vi kom fram till att vi inte hade råd.

Valet föll på att låta marknaden, i det här fallet Telia Öppen fiber, stå för utbyggnaden i tätorterna, och hjälpa dem så gott det går, och sedan lägga mer pengar på utbyggnaden på landsbygden, där det inte är lönsamt för Telia att gräva.

2013 anslöts alla Hultsfredsbostäders hus i Hultsfred, och Telia gick även ut med ett erbjudande till villaägarna i Hultsfred 2014 om att installera fiber till en anslutningsavgift på 19900 kronor.

– De hade räknat med 30-40 procent som bäst och hade 30 procent som gräns för att gräva, men det blev en succé, och 60 procent tackade ja, säger Stefan Wittlock.

Efter att ha grävt i Hultsfreds tätort visade det sig att Telia även var villiga att erbjuda 2000 villor i de mindre orterna i kommunen fiber.

– Det var ju väldigt positivt att de var villiga att satsa där med, vi hade lobbat för det men inte vågat räkna med det. Även här blev det succé med över 60 procents anslutning i Järnforsen, och totalt beställde ungefär hälften av alla som fick erbjudandet.

Utanför tätorterna driver många byalag fiberfrågan.

Och modellen man gått efter i Hultsfred används nu även av andra kommuner.

– Det går ut på att låta marknaden bygga så långt den vill och vi hjälper till så gott vi kan med broschyrer, fördelaktiga taxor på asfaltsarbetet och så vidare. Sedan hjälper vi till både ekonomiskt och med det administrativa som att söka bidrag från staten när det gäller landsbygden.

Statens mål för fiber är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s internet 2020.

– Vi har satt upp att 90 procent ska ha tillgång till fiber 2017 som mål här och det kommer vi nog att uppnå redan 2016. 90 procent kommer inte att ha fiber indraget, man kan ju inte tvinga folk att köpa anslutning, men det kommer att ligga i gatan utanför så att de har möjlighet att koppla upp sig.

I PTS senaste kartläggning av bredbandstillgången i Sverige från oktober 2014 hade Hultsfred ökat andelen fiberanslutna invånare till drygt 22 procent mot 14 procent förra året och 6 procent förrförra.

– Mest stolta ska dock våra fiberföreningar på landet vara. Hela 15.84 procent av befolkningen på glesbygden har fiber. Rikssnittet ligger på 13 procent och länssnittet på 3.5 procent.