• Martin Nilsson, vd för Stegeholmshälsan AB, säger att de flesta företag ser förbättrad arbetsmiljö som en investering. Foto: Lena Dahlberg

"Stressrelaterade arbetsskador accelererar"

Ökat fokus på psykisk ohälsa för företagshälsovården

För tio, femton år sedan var arbetsskador i form av förslitningar en av de vanligaste orsakerna till besök hos företagshälsovården. Nu ökar den psykiska ohälsan, något som gjort att Stegeholmshälsan i Västervik och dess kunder måste tänka i nya banor. – Vi ser att det finns en ökad medvetenhet hos många företag när det gäller personalens psykosociala hälsa.

Martin Nilsson, vd för Stegeholmshälsan AB sedan ett år tillbaka, ser trots sin korta tid inom företaget en tydlig trend.

– Hela samhällsutvecklingen går mot ökad stress och sjukskrivningar som följd. Särskilt inom sektorerna skola, vård och omsorg.

– Det viktiga är att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Något som de flesta företag idag ser som en investering. Att ha sjukskriven personal kostar.

Ålagda att följa lagen

Den 31 mars 2016 började en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket gälla angående organisatorisk och social arbetsmiljö. Där står bland annat att "människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet".

– Alla organisationer är ålagda att följa arbetsmiljölagen. Det ska finnas ett pågående arbetsmiljöarbete, där alla risker ska framgå. Det är inget nytt. Men nu har man tydliggjort sådant som kan påverka den psykiska ohälsan eftersom det är en växande trend i samhället, säger Martin Nilsson.

– Företagen måste helt enkelt se till att ha en organisation för det här.

Ökad medvetenhet

Företagshälsovården kan bidra med utbildning, handlingsplaner, riskbedömningar och rådgivning i förebyggande syfte.

– Vi gör också hälsoundersökningar och enkäter för att bedöma hur personalen mår.

Att den psykiska ohälsan ökat beror inte enbart på att personal mår sämre nu än tidigare, det beror också på att det är mer accepterat att prata om det samt att livspusslet som helhet påverkar oss mer och mer, menar Martin Nilsson.

– Det finns en ökad medvetenhet, det är inte ett dolt problem längre som det kanske var tidigare.

Det som nu är viktigt är att förebygga, parallellt med behandlande åtgärder.