• Kommunalrådet Åke Carlson (c) är nöjd med att det finns ett brett politiskt samförstånd om näringspolitiken i Uppvidinge.
  • Uppvidinge kommun blev utsedd till Årets nyföretagarkommun 2013, vilket har gjort att kommunalrådet Åke Carlson har fått föreläsa på olika håll om hur kommunen lyckats med det.

”Vänder vi befolkningstrenden, har vi lyckats”

Strukturkrisen på 1970-talet slog ut nästan hela Åseda. Då bestämde sig politikerna för att driva näringspolitik. Ända sedan dess har Centern och Socialdemokraterna varit överens om tagen, trots att majoriteten har växlat dem emellan. Efter valet i september sitter kommunalrådet Åke Carlson (c) kvar, i minoritetskoalition med (kd) och med (s) som ”stödparti”.

– (s) och vi har samma ambition för näringslivet, även om vi trycker på vikten av lönsamhet, när sossarna i första hand månar om arbetstillfällen, säger Åke Carlson. Men jag tror att det viktigaste är, att företagen känner att vi politiker intresserar oss för deras väl och ve.

- Det enda vi kan göra, egentligen, är som man gör med en engelsk gräsmatta: Klippa, välta, gödsla, om och om igen.

Uppvidinge kommun har ofta ansetts lida av bypolitik och rivalitet mellan främst Åseda och Lenhovda, men Åke Carlson tycker att detta i stor utsträckning är historia. I en kommun med negativ befolkningstrend är det andra saker som bekymrar.

- Vi har en väldigt bra diversifiering bland företag med 50-150 anställda och ett par väldigt fina större företag i Profilgruppen och Elitfönster. Däremot är det ont om serviceföretag. Det hade inte varit fel om staten hade hjälpt till mera. Migrationsverket har 15 anställda i kommunen, men borde haft 70, om det skulle stått i proportion till asylmottagningen, menar han.

- Utbildningsnivån i företagen är också relativt sett låg och arbetslösheten ligger över snittet. Men den är inte så märkbar i samhället, som under 90-talskrisen. De höga siffrorna hänför sig i hög grad till nyanlända invandrare. Vi har en stor utmaning i att få in dem i vår industri.

Åke Carlson tycker att företagen är duktiga på att integrera invandrare, men han skulle vilja minska genomströmningen i kommunen, få fler att stanna kvar i arbete i kommunens företag. Kanske genom kombinerad yrkes- och språkutbildning, som sätts in tidigt och som drivs i samverkan med företagen.

- Vi jobbar systematiskt med att förbättra vår ranking i olika hänseenden. Skolan ska vara bäst i länet, äldrevården ska vara i topp, vi ska ha en ordnad ekonomi – på punkt efter punkt vill vi beta av argument som kan användas som orsak till att man inte vill flytta hit, säger kommunalrådet.

Danska Vestas sitter med 6-8 personer på ett kontor i Åseda och väntar på klartecken från länsstyrelsen för att bygga 150-175 vindkraftverk i kommunen. Det saknas ett ”ja” från kommunen, där frågan bordlagts fyra gånger. (Mp) stretar emot men kommunen måste ta upp den till beslut igen och Åke Carlson hoppas då på samlat stöd från (s).

- Det finns ett starkt motstånd hos en del invånare mot planerna. Men jag skulle vilja se det kommunalråd som kan tacka nej till investeringar på 7 miljarder i sin kommun, säger han.

Så han jobbar vidare för att få igång 200 lokala arbetstillfällen i ett sådant projekt, och därmed ett steg på vägen mot sitt långsiktiga mål:

- Att lyckas vända befolkningstrenden, är det ultimativa betyget på att vi lyckats. Det är den ambitionen som ligger bakom allt jag jobbar med.