1,1 miljarder kronor till nya jobb

Regeringen har meddelat en satsning på 1,1 miljarder kronor för att skapa mer konkurrenskraftiga villkor för små- och medelstora företag i Småland.

Nyligen presenterades inriktningen för EUs regionalfondsprogram i Sverige fram till år 2020.

1,1 miljarder kronor går till företagande i Smålandslänen och Gotland.

Totalt för Sverige handlar det om 16 miljarder kronor som delas ut till insatser för jobb och tillväxt. Regeringen vill prioritera investeringar i innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.

– Vi fokuserar investeringarna i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län på våra stora framtidsutmaningar. Vi behöver fler växande företag som kan anställa och det krävs mer resultat för miljön, säger näringsminister Annie Lööf i ett uttalande.

I Småland handlar det om att stärka konkurrenskraften och målet är att få till fler jobb.