• Gunilla Stein och Kristina Fagerström vid Träcentrums foajé och restaurang, som är uppbyggd som en stubbe. Foto: Emma Sellbrink
  • Lokalerna har byggts ut flera gånger under årens lopp.
  • I lokalerna bedrivs olika former av undervisning.

20 år med Träcentrum

På 90-talet startade ett antal eldsjälar inom träindustrin Träcentrum. Nu firar man 20 år, och här finns såväl utbildningar som olika projekt och konferensverksamhet.

NÄSSJÖ

I utkanten av Nässjö huserar Träcentrum och deras hyresgäster.

– Vi brukar säga att vi står på tre ben, konferens, utbildning och utveckling, säger Gunilla Stein, konferensansvarig.

Cirka 500 personer, från högstadielever till högskolestudenter, läser på Träcentrum, man driver flera projekt inom träindustrin och har cirka 20000 konferensgäster om året.

Bildade stiftelse

Träcentrum startades av 35 trärelaterade företag och två kommuner som bildade en stiftelse.

– Industrin ville ha en plats för samverkan och utveckling. Alla projekt vi driver här ska stå till nytta och gagn för svensk träindustri, säger Kristina Fagerström, projektledare.

Och träindustri finns det gott om runt Nässjö.

– 75 procent av Sveriges träindustrier ligger inom en radie av 15 mil härifrån, säger Gunilla Stein.

Kristina Fagerström leder bland annat ett coachingprojekt där hon tillsammans med flera kollegor regelbundet besöker träföretag i Småland för att bistå företagens utvecklingsbehov.

– Vi ser vad företagen behöver hjälp med för att utvecklas, som utbildning, produktionsutveckling, produkter eller affärsutveckling och så hjälper vi dem med det, säger hon.

20 000 gäster per år

Även konferensverksamheten har utvecklats ordentligt sedan starten för 20 år sedan.

– Nu har vi över 20 000 gäster per år. För fem år sedan satsade vi extra på konferensen och byggde till en extra del så att vi kunde ta emot fler. Det är inte enbart folk från den trärelaterade industrin som använder anläggningen utan det är alla möjliga företag och organisationer, säger Gunilla Stein.

När man flyttade in i lokalerna 1995 var de 6 000 kvadratmeter stora, en siffra som nästan fördubblats sedan dess. Nu har Träcentrum precis dragit igång ytterligare en utbyggnad och till årsskiftet ska drygt 2 000 nya kvadratmeter stå färdiga för skapande verksamhet i anläggningen.

– Träcentrum har hela tiden utökats på alla håll, säger Gunilla Stein.