• Bonnagårdens förskola ett föredöme för odlingspedagogik.

200 000 nya jobb på gång i matlandet Sverige

Föreningen Refarm 2030 bildades i mars i år efter upptakt under MAT2015 i Växjö. Föreningens ambition är att fram till 2030 skapa 200 000 nya blå/gröna jobb i svensk livsmedelsproduktion. Hur detta kan gå till var ett tema för årets konferens under MAT2016. Konferensen blev ett lyft som kommer att få gensvar i den nya matdebatten.

Seminarierna tog upp spännande frågor som gav mersmak i ett uppskattat program om ekologisk odling på fredagen och lördagen under MAT2016.

– Refarm 2030 har samlat forskare, strateger och eldsjälar, som har viktiga pusselbitar för den karta som vill visa vägen till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, berättar Gösta Skoglund på Miljöresurs Linné

Refarm 2030 vill arbeta för en ny hållbar matproduktion, bland annat genom att återskapa landskap som producerar mat och ger trygghet för en växande befolkning.

– Refarm 2030 har samlat forskare, strateger och eldsjälar, som har viktiga pusselbitar för den karta som vill visa vägen till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

– Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedelsproduktionen i våra tätorter och på landsbygden.

På fredagen visades Bonnagårdens förskola utanför Växjö upp som en förebild för hur eldsjälarna vill se på genuin odlingspedagogik för en framtida generation. Utvecklingsprojektet Barnens Matland har med andra ord landat i ett skolexempel för kommunen, regionen och landet och till och med för Europas stadsodlare, eftersom 70 gäster från EFCF-konferensen besökte Bonnagårdens förskola i samband med matlandskonferensen.

Fakta Refarm 2030

Refarm 2030 vill arbeta för en ny hållbar matproduktion, bland annat genom att återskapa landskap som producerar mat och ger trygghet för en växande befolkning.

Refarm 2030 har samlat forskare, strateger och eldsjälar, som har viktiga pusselbitar för den karta som vill visa vägen till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.