250 möjligheter att förändra

Till hösten väntas flera hundra personer komma till Jönköping University för att delta i konferensen 250 möjligheter. Konferensen är en plattform för kommuner som krymper, där de kan diskutera gemensamma problem och dela tips och idéer.

250 möjligheter blandar aktuell forskning med goda exempel.

Namnet syftar till att det är ungefär 250 kommuner i Sverige som tappar sina unga över tid, och att de alla har möjlighet att vända den trenden.

Den första konferensen genomfördes 2014 och hade över 200 deltagare. Konferensen återkommer sedan dess en gång om året, men arbetet med den och frågorna runt omkring pågår hela tiden.

Idag är det 11 samarbetspartners som på olika sätt arbetar med 250 möjligheter.

De driver bland annat en blogg, som är en av de största i Sverige på sitt område.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling och var med och startade konferensen.

Förutom att bidra med forskning till ämnet är hon med och sätter ihop innehållet till konferensen.

– Jag försöker få till en bra balans mellan intressanta föreläsare och intressant forskning. Målet är att besökarna ska åka hem med nya idéer kring hur de kan arbeta vidare, säger Charlotta Mellander.

Efter tidigare års konferenser har deltagarna varit ivriga att starta arbetet med de tips och idéer de fått under konferensen, och det finns flera goda exempel på när kommunerna implementerat kunskapen.

Konferensen är i princip den enda i sitt slag. Förra året deltog hundratals personer från över 65 olika platser, och i september anordnas den alltså för tredje året i rad.

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter 10 000, varav 1 500 internationella.