• – Växjö stärker sin position som en mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar matkultur, säger Tina Erlandsson, projektledare och kommunikatör på näringslivskontoret i Växjö. Foto: Edgar Weibull
  • Julia Ahlrot, hållbarhetschef på Växjö kommun, betonar betydelsen av att tänka globalt och handla lokalt, Med denna devis har Växjö utsetts till Europas grönaste stad 2018. Foto: Edgar Weibull
  • Miljöminister Carolina Skog lyfter fram Agenda 2030 på den nationella konferensen i samband med MAT 2017 på konserthuset. Foto: Edgar Weibull
  • Agenda 2030 sattes i fokus på MAT 2017, där 17 olika punkter hamnade i strålkastarljuset för att utrota fattigdom och hunger. Foto: Edgar Weibull

50 000 besökare kom till MAT2017 i Växjö

Miljöministern lovade 25 miljoner kronor för omställning till hållbara jordbruk

Växjö växer alltmer som ett centrum för den nya matkulturen. Tidigare har kommunen utsetts till Europas grönaste stad och tagit till sig denna utmärkelse med sikte på att förverkliga den gröna visionen. Men mat är ju framför allt glädje, vilket man får ett tydligt bevis på genom den goda tillströmningen till matmarknaden på Stortorget som drog en rekordpublik på 50 000 personer till mattältet även i år.

– Vi gläder oss åt att kunna gå vidare i denna anda för att stärka vår position som en mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar matproduktion. Genom att samla experter, debattörer, politiker, producenter, odlare och matälskare under samma tak ett par dagar, vill vi främja en närproducerad småskalig och hållbar matproduktion, säger Tina Erlandsson, projektledare och kommunikatör på näringslivskontoret i Växjö.

Den 8 och 9 september blev dagar att minnas som en milstolpe för den fortsatta gröna utvecklingen. Då stod Växjö i centrum för Matsmåland, som lockade mer än 50 000 besökare från när och fjärran. Ett 50-tal seminarier på Konserthuset drog fulla hus.

Förre jordbruksministern Eskil Erlandsson, som var med och sjösatte den hållbara matkulturen i Växjö 2009 medverkade även i år och förde den här gången samtal med den legendariske TV-kocken Leif Mannerström.

Miljöministern sätter agendan

Den som bestämde taktpinnen och sjösatte årets konferens på konserthuset i Växjö var dock miljöminister Carolina Skog, som fick de församlade delegaterna med på noterna redan från början.

– Det är viktigt att se hur olika frågor hänger samman och hitta sambandet mellan olika frågor. Många intressegrupper är beroende av en gemensam riktning och det avgörande är att koppla hela hållbarhetstänket kring mat, sa miljöministern, som betonade livsmedelsfrågan som en viktig del i Agenda 2030, en vägvisare för FN:s klimatmål på det globala planet för att utrota fattigdom och hunger.

I sitt tal inför den så gott som fullsatta kongressalen på Växjö konserthus presenterar Carolina Skog nyheten att den rödgröna regeringen satsar 25 miljoner kronor för omställning till hållbara jordbruk nästa år. Miljöministern sätter också fokus på den brännheta frågan att minska matsvinnet och dessutom sätter hon fokus på den akuta frågan om den låga grundvattennivån som många klimatexperter stått handfallna inför den gångna sommaren.

Växjö skapar grundvatten

I Växjö finns dock sedan länge en handlingsberedskap för att ta tag i de mest akuta miljöproblemen, som uppstod redan på oljeskandalernas tid och då fick politikerna att fatta ett gemensamt beslut att komma bort från fossilberoendet. Det kan nu bli aktuellt för Kronoberg att skapa nytt grundvatten genom våtmarker om regeringens budgetförslag på 200 miljoner kronor för en sådan regional satsning klubbas igenom på riksdagens bord.

– Att tänka globalt och handla lokalt har gjort att Växjö även av EU utsetts till Europas grönaste stad 2018 tillsammans med Leuven, en stad 25 kilometer öster om Brüssel i Belgien, säger Julia Ahlrot, hållbarhetschef på Växjö kommun.

Intresset var rekordstort redan från öppnandet på fredagen, då kommunalrådet Anna Tenje, M, invigningstalade på temat hållbarhet och framhöll Växjös roll som ett centrum för det växande matintresset med inriktning mot närproducerat, även på det internationella planet.

– Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Detta ligger väl i linje med MatSmålands vision om ett hållbart samhälle med sikte på närproducerat och småskalighet i en näraliggande landsbygd.

 

Fakta MAT 2017

MAT 2017 har i år befäst sin ställning som Sveriges viktigaste matevent. Även i år kom cirka 50 000 besökare till eventet. För utställarna i mattältet blev det rekordförsäljning. I samband med konferensen avslöjade miljöminister Carolina Skog att regeringen satsar 25 miljoner för omställning till hållbara jordbruk nästa år.