• Anders Åkesson (c), Ingela Nilsson Nachtweij (c), Mikael Lundin, BoKlok och Lars Sandberg, Vimarhem. Foto: Jenn Hultberg

50 nya jobb väntas i Gullringen

Olika regelverk för storstad och landsbygd samt fler attraktiva tomter med "A-läge" var vad rikdsdagsmannen Anders Åkesson tog upp som förslag för att möta bostadsbristen.

Riksdagspolitikern Anders Åkesson (c) besökte BoKlok under torsdagen tillsammans med Ingela Nilsson Nachtweij (c) och Lars Sandberg, Vimarhem. De fick en rundtur på husfabriken och BoKloks fabrikschef Mikael Lundin berättade mer om företagets positiva utveckling och framtidsmål.

– Mellan åren 2010-2015 dubblade vi tillverkningen av antalet moduler och det vill vi göra igen nästa femårsperiod, säger Mikael Lundin.

Förra året tillverkades strax under 1 100 moduler på BoKlok i Gullringen och långtidsplanen är att öka produktionen till 2000 år 2020. För att möta den ökade produktionen krävs betydligt mer personal.

– I dag är vi 190 anställda totalt, men vi räknar med att behöva anställda kanske 50 till fram till 2020. Den stora utmaningen är att hitta rätt kompetens, som ibland kan vara en bristvara. Vi behöver personal med intresse för arbetet och med rätt säkerhetstänk, det är viktigt för oss, säger Mikael Lundin.

Studiebesöket på BoKlok är en uppföljning efter Anders Åkessons besök på Älö Trä och det kommunala bostadsbolaget Vimarhem tidigt i våras. Syftet var att diskutera bristen på bostäder i landet och lokalt, och vad man kan hitta för åtgärder för att lösa problemet.

Bostadsläget ser olika ut på landsbygd och i storstaden. Problemen med exempelvis en bostadsbubbla är mer problem för storstan än landsbygden. Därför skulle det behövas olika regelverk för dessa, säger Anders Åkesson.

– Exempelvis skulle landsbygden kunna ha mildare avskrivningplan än de stora städerna. Ett annat förslag är att släppa fram fler attraktiva tomter med bra läge.

Han lyfter även problemet med krångliga regelverk som en stor bromskloss för bostadsmarknaden.

– Det är oftast det som är hindret samt att det är olika regler i olika kommuner. Det ställer till det med bland annat långa prövningstider och ett allt för strikt strandskydd, säger Anders Åkesson och tar upp Hultsfreds kommuns sjönära bostadsområde som positivt exempel.