900 000 kronor till Vinnovaprojekt för global megautmaning

Refarm 2030 har beviljats 900 000 kronor för att genomföra "Projektet Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden". Initiativtagare till detta projekt är förutom Refarm 2030 även Växjö kommun, Region Kronoberg och Energikontor Sydost. Projektet beskrivs som en global megautmaning att leverera hållbart, cirkulärt protein till världens befolkning.
Detta projekt försöker lösa en mycket viktig fråga med massiva sociala och miljömässiga fördelar om de är framgångsrika. Projektet har en tydlig inriktning på uppskalning och tillämpning för etablering av akvakultur i synergi med andra aktörer. Projektpartner är Refarm 2030. Hylapond AB, Symbiom AB och C3C Engineering AB. Projektet är en förstudie som pågår till maj 2017. Projektet finansieras genom Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, och har som mål att utreda möjligheterna att odla fisk eller räkor landbaserat, med bassänger av återvunnet material, uppvärmning från spillvärmekälla och foder från organiskt avfall samt återcirkulering av näringsämnen.