900 jobb hittade av Jobbsökarna under 2014

Företagarna och Arbetsförmedlingens gemensamma projekt Jobbsökarna når nya framgångar. Under årets första nio månader hittades drygt 900 jobb, varav hälften redan har tillsatts.

- 4 av 5 jobb skapas i små företag och när arbetsförmedlare verkligen får möjlighet att jobba nära företagare så går det att både hitta jobben och rätt medarbetare. Politiker kan inte vänta sig att företagare ska söka upp olika typer av stöd för att anställa. Men med personlig service blir det resultat, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

16 förmedlare i hela landet

I projektet arbetar 16 arbetsförmedlare uppsökande mot företagare runt om i landet.

Efter ett år som pilotprojekt i sex regioner utökades projektet till hela landet under våren. Den utvalda arbetsförmedlaren arbetar uppsökande för att hitta dolda jobb – arbetsuppgifter som behöver göras, men som inte blir gjorda. Samtidigt samlar de erfarenheter för att bättre förstå de behov som finns bland arbetsgivare i små- och medelstora företag.

– I den här valrörelsen har politiker från alla sidor presenterat arbetsmarknadsåtgärder som de säger ska lösa både arbetslösheten och problemen med matchningen på arbetsmarknaden. Men våra resultat visar att det som krävs inte är dyra informationskampanjer eller invecklade bidrag av olika slag. Med enkla och tydliga stödsystem tillsammans med bättre arbetsmetoder för Arbetsförmedlingen så nås de som skapar jobben, våra småföretagare, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Projektet är ett samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen och drivs med stöd av Toyota Sverige. Projektet startade i maj 2013 och jobbsökarna har sedan starten hittat drygt 1500 jobb och nästan 800 platser har tillsatts.