• – Det amerikanska presidentvalet kan peka ut färdriktningen för den svenska ekonomin de närmaste åren, säger Joachim Bornold, sparekonom på Nordnet Bank.

Aktuell ekonomi temat på företagarkväll i Alvesta

Det blev en helkväll med den senaste utvecklingen av svensk ekonomi i fokus på Folkets hus i Alvesta, när Günther Mårder, VD i Företagarna Riks, och Joachim Bornold, sparekonom på Nordnet Bank, redogjorde för aktuella prognoser och analyser.

Lena Lernå, ordförande Företagarna, och Britta Karlsson, ordförande i Aktiespararna Alvesta, inledde med att hälsa deltagarna välkomna till detta högaktuella event med anledning av Aktiespararnas 50-årsjubileum, en organisation med 142 lokalföreningar och 68000 medlemmar över hela landet.

– I Alvesta har vi både bolagsträffar och utbildningsträffar i en tid då intresset för ekonomi är större än någonsin, säger Britta Karlsson.

Drivet i ekonomin är att skapa ett samhällsklimat med bra företagsklimat.

– Diskussionens vågor går höga och förutsättningarna för ett fritt företagande är frågor som hela tiden väcker debatt, säger bloggaren Joachim Bornold.

I samma svep gjorde han internationella utblickar, som givetvis ledde oss till det stundande amerikanska presidentvalet.

– Mycket står och faller med den nya näringslivspolitik som den nya amerikanska presidenten presenterar efter presidentvalet beroende på om det blir Donald Trump eller Hillary Clinton som flyttar ini Vita huset.

– Svensk ekonomi och vår räntepolitik påverkas i mångt och mycket av hur det går med exporten till USA. En isolationistisk modell, som kan bli resultatet av Trump vid makten, kan väcka vissa farhågor. Den svenska valutan kan hamna i bakvattnet och leda till färre investeringar, utvecklar Joachim Bornold.

Detta var något som Günther Mårder i viss mån skrev under på från talarstolen på Folkets Hus:

– Svensk ekonomi pekar varken i den ena eller andra riktningen just nu. Det finns inga skäl till stor optimism i konjunkturbarometern. Det enda tecknet som pekar på fördelar för den svenska ekonomin gentemot omvärlden är att den svenska statsskulden är bland de lägsta i västvärlden just nu. Detta gör oss mindre beroende av hur andra länder agerar och kan på sikt innebära förväntningar för företagare trots att vår BNP skvallrar om låg tillväxt de senaste två åren, fastslog Günther Mårder.