• Mattias Åman, en av servicemontörerna på SAC Nordic. Foto: Edgar Weibull
  • Andreas Frick, VD för SAC Nordic i Lagan, basar för tillverkning, installation och service av talade utrymningslarm med distribution till kunder över hela Norden. Här manövrerar han Laganföretagets gigantiska lådbil ut på en allt större nordisk marknad. Foto: Edgar Weibull
  • Andreas Frick och Simon Persson monterar lådor med kompletta utrymningslarm. Foto: Edgar Weibull

Allt större krav på utrymningslarm

SAC Nordic i Lagan dominerar den nordiska marknaden

Efter Göteborgsbranden 1998 har det blivit obligatoriskt att installera talande utrymningslarm i allmänna lokaler, som tar emot mer än 150 besökare samtidigt. Larmanordningarna tillverkas och distribueras av SAC Nordic i Lagan.

Det stora galleriet, Mall of Scandinavia, i Solna har 6 500 högtalare som skickar ut larmmeddelanden om något skulle hända så att lokalerna måste utrymmas omedelbart. På denna mastodontanläggning har Laganföretaget gjort installationerna av utrymningslarmen.

– Det har hänt enormt mycket på senare år och kraven blir bara allt hårdare ur säkerhetssynpunkt.

Om brand utbryter numera stängs musiken av och ett talat larm går ut i högtalarna i hela lokalen, säger Andreas Frick, VD på SAC Nordic i Lagan.

Talade larm

Tidigare handlade det bara om ljud men numera är det frågan om både säkerhetsljud och talade meddelanden så att larmen ska uppfattas av alla som befinner sig inom området där brandkatastrofen har blivit ett faktum.

– I Lagan är vi 25-26 anställda som jobbar i team med både tillverkning och service.

Företaget levererar larm till många stora idrottsanläggningar. Som exempel kan nämnas det talade larmmeddelandet på Myresjöhus Arena i Växjö. Både matchljud och utrymningslarm har SAC Nordic installerat på Olympia i Helsingborg bland många andra stora arenor.

– Jobbet är omväxlande och våra talade utrymningslarm finns på många betydande arenor och samlingslokaler. Det gäller att ha många bollar i luften samtidigt och kunna rycka ut snabbt om någonting inte fungerar med larmanordningarna, säger Andreas Frick.

Eftersom det gäller att all teknik fungerar på 3000 anläggningar, där SAC Nordic har gjort installationer, krävs det både flexibilitet och kunnande för att ta tag i snabbt uppkommande problem.

Ett av de större uppdragen är installationerna av larmen på järnvägsstation i norska Holmestrand, där tågstationen sprängts in i berget med många små öppningar som utgångar. SAC Nordic svarar för larmen på alla tågstationer i hela Norge.

– Mall of Scandinavia i Solna är största anläggningen hittills. Även på Ringhals kärnkraftverk svarar SAC Nordic för larmen och till sommaren blir det aktuellt med Arlanda.

 

Fakta

Teknik och service är viktiga delar i verksamheten hos Laganföretaget SAC Nordic, som tillverkar och installerar utrymningslarm till anläggningar runt om i hela Norden. Det kan handla om flygplatser, gallerior och tågstationer. Största anläggningen hittills är Mall of Scandinavia i Solna med 6 500 högtalare med talat utrymningslarm.