• – I dagsläget funderar vi över hur vi ska göra för att kunden ska kunna lagra sin energi i hemmet, säger Mårten Nelson, solcellsansvarig på Jönköping Energi. Foto: Lena Elf
  • Jönköping Energi ligger i framkant när det gäller solenergi och har installerat paneler på 20 villor och en bostadsrättförening i Jönköpingsregionen sedan i maj. Foto: Jönköping Energi

Alltfler privatpersoner satsar på solenergi

Ett växande miljöintresse och rimliga priser gör att alltfler vill installera solpaneler på sina hus. – Vi vill göra det mindre krångligt och kan erbjuda en helhetslösning för villaägaren, säger Mårten Nelson, ansvarig för solceller på Jönköping Energi.

Att känna att man gör en bra miljöinsats samtidigt som man gör en investering i sitt boende. Det tros vara skälen till att en investering i solenergi blir allt vanligare bland privatpersoner.

Det kommunala elbolaget Jönköping Energi har installerat solpaneler på 20 villor och en bostadsrättförening i Jönköpingsregionen sedan i maj.

– Vi har fler på gång, det ligger över 100 intresseanmälningar och väntar, säger Mårten Nelson.

I den solcellssatsning som görs av Jönköping Energi erbjuder man kunden en helhetslösning för solenergi. Individuellt anpassade solcellspaket med montage och köp av överskottsel och elcertifikat.

– Vårt mål är att minska trösklarna för att vanliga människor ska kunna installera solceller och jag tycker att vi har lyckats, säger Mårten Nelson.

De senaste åren har också solpanelerna blivit effektivare och priserna gått ner. De statliga investeringsstöden gör sitt till och utrustningen har också blivit mer lättskött.

– Det kostar omkring 100.000 kronor att sätta upp paneler för en normalstor villa, berättar Mårten Nelson. En investering som är betald inom 10-15 år. Sedan har kunden minst lika många år till som blir ren vinst.

För det priset kan villaägaren räkna med att få ut ungefär 4.500 kWh-timmar per år. Det innebär nästan hälften av den totala elförbrukningen i de flesta fall.

Elen som tillverkas av solcellerna går direkt till förbrukningen, och skulle det bli överskott så köps det tillbaka av Jönköping Energi. Dagens solceller är mycket effektiva, och även i ett nordligt land som Sverige finns det goda förutsättningar.

– På sommaren produceras det givetvis mer el och då säljer man överskottet till oss. På vintern köper man den el man inte producerar själv för pengarna man tjänat. Vårt elnät blir som ett batteri, säger Mårten Nelson.

Framtiden ser minst sagt ljus ut för den som vill satsa på solenergi. Utvecklingen går i rekordfart och innovationskraften är stark.

– I dagsläget funderar vi över hur vi ska göra för att kunden ska kunna lagra sin energi i hemmet, säger Mårten Nelson. Att bli mer självförsörjande och använda en större del av sin solel själv utan att ta omvägen via elnätet.

 

Fakta Jönköping Energi

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och omfattar fyra bolag. Företaget distribuerar 100% förnybar energi via sol, vind, vatten och bioenergi. 40 procent är lokalproducerad.

Antal anställda 2017: 262

Omsättning: 1 167 053 mkr

Elabonnenter: 50.000 varav 35.000 hushåll