• Älmhults kommun strävar uppåt, precis som Kaj Engströms trädstam i foajén till kommunhuset, där Eddie Hansson huserar i rollen som näringslivsutvecklare.
  • Takashi Narahas ”Komposition av sten och vatten” utanför järnvägsstationen påminner om den tid då stenbrytning och –bearbetning var en viktig industrigren i Älmhult.

Älmhult domineras av IKEA, men inte bara det

Älmhults kommun med 16 000 invånare har cirka 9 100 arbetstillfällen. Av dessa finns 4 500 inom olika IKEA-företag, av vilka många pendlar in dagligen. Beroendet av IKEA är alltså enormt, relativt sett, men ändå inte absolut.

IKEA är motorn, men vi ska inte glömma att vi har många företag som ligger i framkant i sina branscher, påpekar näringslivsutvecklaren Eddie Hansson. Fast relativt sett svarar industrin här bara för vart femte jobb, vilket är ungefär hälften mot en kommun som Ljungby.

Tillväxten kräver bostäder

Älmhult har en hög andel tjänsteföretag, och behov av kompetenser som rekryteras över hela världen. Detta och tillväxtkraften ställer krav på ett omfattande och varierat bostadsbyggande.

- Befolkningen ökade 228 personer till och med augusti. Ju fler bostäder vi kan få fram, desto mera växer vi. Nu har vi påbörjat utbyggnad med 400 bostäder på Hagabo-området mellan nya Handelsområdet och samhället. Sedan håller vi på att planera expansion åt väster och vi tittar på förtätningar.

Under året har IKEA-koncernen beslutat om utflyttning av delar av katalogproduktionen till Malmö, liksom IKANO-banken. Men det är mycket kvar ändå, tycker Eddie Hansson och nämner att IKEA just nu har 230 vakanser som ska besättas.

- Muséet, som ska öppna nästa år i det ombyggda ursprungliga varuhuset, blir en jättemagnet, som beräknas locka 250 000 besökare årligen. Strax intill planeras det nya besökscentrat, som ska kunna leda vidare många av dessa till andra besöksmål i regionen.

Smålands största hotell

- Skulle vi få höghastighetsbanan lagd genom Älmhult, så uppstår helt nya villkor och krav på planering. Vi har 40-60 000 affärsresenärer till Älmhult per år. IKEA bygger till 150 rum på värdshuset som byter namn till hotell. Det blir Smålands största!

- Vi jobbar just nu på en strategi för vilka etableringar vi vill ha i framtiden. Den ska integreras i "SUP:en" (Strategisk Utvecklingsplan) tillsammans med näringslivspolicyn.

En av de framåtsyftande åtgärder som redan vidtagits är att ett "eget" Nyföretagarcentrum i Älmhult startats, i stället för att förlita sig på det som finns i Växjö. Ett annat prioriterat område är centrum, där det finns plats för många nya butiker. Den 10 november öppnade den nya Haganäsleden för biltrafik rakt igenom samhället i öst-västlig riktning.

- Då slipper vi tung trafik genom centrum, vilket skapar nya möjligheter. Vi har en utvecklingsgrupp för centrum, med representanter för fastighetsägarna, kommunen, IKEA och Handelsplats Älmhult. Det ska anställas en centrumutvecklare för att hålla i detta arbete.

Den tidigare projektorganisationen "Växande Älmhult" ligger i "träda", utan verksamhet och personal, men det finns en styrelse, som arrangerar företagsträffar med en bra föreläsare.

- Från kommunens sida säger vi – finns det behov att gradera upp organisationen, så måste initiativet komma från näringslivet, förklarar Eddie Hansson.

Vill öka attraktiviteten

Samverkan skola-näringsliv är ytterligare ett prioriterat område, där man dragit igång ett VD-nätverk för att diskutera vilka utbildningsprogram som behövs och hur företagen kan hjälpa till. På byggsidan fungerar det redan bra, och ambitionen är att samverkan ska utsträckas också till ekonomi- och industriprogrammen. Kompetensförsörjning är en nyckel till attraktivitet.

Kommunen jobbar också för att öka attraktiviteten. Snabbare kommunikationer via tåg och attraktiva tomter för ett diversifierat byggande är ett par nycklar. För Eddie Hansson har flytten till kommunen redan skett.

- Jag gillar Älmhult skarpt och har bott här i 11 år, säger han. Och det känns viktigt för mig att bo här, för att funka bra i min roll. Man snappar upp mycket även i det privata.