• Alutrade har ett lager på drygt 20 mkr av kontrakterade produkter, för att kunna göra snabba leveranser till sina kunder. VD Mattias Söderqvist ser ett kommande behov av ökade utrymmen.

Alutrade växer snabbt och satsar på ökad effektivitet via ”Fem S”

Enligt femårsplanen ska Alutrade AB i Växjö växa med 10 % om året, men efter en tillväxt på 27 % i fjor är redan halva målet nått. Och i år har det börjat bra, med den största enskilda ordern i företagets historia.

- Den var på drygt tre miljoner till ett inredningsföretag, berättar Mattias Söderqvist, som rekryterades till Alutrade som VD 2012. Han kom från Atlas Copco, där han var marknadschef i Norden och Baltikum för portabla kompressorer och generatorer.

Som 38-årig VD i familjeföretaget Alutrade, som ägs av familjen Björstad, har han nära kontakt med grundaren, Christer Björstad, som är aktiv i styrelsen och bidrar i samtal med sin VD varje vecka.

Fler direkta kundmöten

- När jag började den 1 februari 2012 möttes jag av ett väldigt starkt engagemang i företaget, men vi hade alldeles för få direkta kundkontakter. Den mesta försäljningen skedde per telefon. Nu har vi många fler fysiska kundmöten, berättar Mattias.

- För mig var det viktigt att komma ut till kunderna och därför har jag tagit ett distriktsansvar som säljare också. Men jag ska byta distrikt från Norrland till Skåne-Blekinge nu, för att ha kortare resor.

I och med den snabba expansionen har Alutrade ett behov av förstärkt säljorganisation. En ny säljare kommer i februari och en innesäljare ska rekryteras under våren.

Alutrade levererar 2 300 ton produkter av aluminiumprofiler per år till över 600 operativa kunder. Bearbetning sker delvis i den egna anläggningen i Växjö, men också hos underleverantörer i Småland. Oavsett om det gäller utveckling av nya pressverktyg, all slags mekanisk bearbetning av profiler, eller anodisering och lackering av bearbetade produkter, kan Alutrade leverera färdiga lösningar.

Slog ut kinesisk leverantör

- Vi har också goda exempel, där vi har hjälpt till att förbättra produkter, och därmed kunnat ta över leveranser från andra. Ett sådant är ett gångjärn till Scanbox i Olofström, som tidigare hade tillverkningen i Kina. Vi kunde erbjuda en bättre kvalitet, säger Mattias Söderqvist.

Han bedömer att Alutrade har 3-4 % marknadsandel i Sverige, men konkurrensen från ett 20-tal andra komponentgrossister och flera pressverk är stenhård. Själv går Alutrade utomlands för att köpa profiler, mycket från Turkiet, som levererar två långtradarlass i veckan.

- För att möta konkurrensen satsar vi nu på ”lean production” som ska hjälpa oss att bli ännu effektivare, avslöjar Mattias. Metoden följer fem ”S” – Sortera, Systematisera, Städa, Se till och Standardisera.

- Jag jobbar också mycket med utvecklingssamtal med personalen och det har hjälpt till att höja engagemanget och stämningen i företaget, vilket ger positiva effekter på sikt.

Visionen – bäst i Norden

Alutrades styrka är att klara ett brett spektrum av produkter, från den minsta till den största, i och med att man utnyttjar fördelarna hos 20-30 pressverk i flera länder. Tillsammans med det pågående effektiviseringsarbetet, ska detta bidra till att infria visionen: ”Nordens bästa kompletta leverantör av aluminium, genom hög kompetens, stort engagemang och stor kundnöjdhet”.

- I första hand vill vi växa hos befintliga och nya kunder inom Sverige, men på sikt kan det också bli ökad export till grannländerna. Vi säljer en del i Norge och Danmark, lite grann i Polen och Baltikum och faktiskt också lite till Kina, berättar Mattias Söderqvist.

Han ser stora möjligheter i framtiden, där aluminium blir ett allt vanligare konstruktionsmaterial i många olika branscher. Att det är snyggt, lätt, miljömässigt bra och återvinningsbart, ska bidra till den fortsatta tillväxten, och där ska Alutrade vara med på banan, om han får som han vill.

FAKTA Alutrade AB

Grundat: 1983

Ägare: Familjen Christer Björstad, via bolag

Bransch: Grossist inom aluminiumprofiler, stång och rör

Omsättning: 102 mkr

Anställda: 22

Ranking företagsklimat: 24 (av 290)