• - Ett nyhetsbrev med utgivning fyra-sex gånger per år stärker informationen till allmänheten, säger Ola Agermark, näringslivschef på Alvesta kommun.

Alvesta kommun förbättrar informationen

Näringslivet i Alvesta blir mer utåtriktat mot både företagare och allmänheten. Med ambitionen att ge ut en samlad information om vad som är på gång satsar kommunen nu på att ge ut ett nyhetsbrev med utgivning fyra till sex gånger per år.

- Under 2015 startade vi med att anordna frukostträffar med kommunledningen och näringslivet och nu tar vi nästa steg i att förbättra och öka kommunikationen med näringslivet i Alvesta kommun säger Ola Agermark, näringslivsansvarig.

Ola Agermark berättar att han personligen får mycket information till sin egen mejlbox som behöver förmedlas ut och det blir både tungrott och svårt att sitta och mejla ut information hela tiden och på sikt skulle företagen trötta på alla mejl.

- Genom att samla upp väsentlig information och vad som är på gång tror vi att det kan fungera att få ut informationen bättre. Vi hoppas att det skall mottas väl bland företagen i kommunen och att det också kommer med tips på vad som händer hos dem som vi kan ta upp i nyhetsbrevet, säger Ola Agermark.

Speciella frågor som kan tas upp i nyhetsbrevet kan gälla planärenden, första spadtaget vid nybyggen, miljöärenden och inte minst nyheter när det gäller höghastighetsjärnvägen eller utbyggnaden av stambanan.

- Nästa steg efter vår lansering av "Näringsliv & Utveckling" är att titta på att börja jobba med sociala medier och där kunna förmedla kortare information. Det är många gånger som det är korta tidsperioder för att kunna ta del av till exempel ansökningar eller annan information och då är dessa forum bra, säger Ola Agermark.