• Det gäller att få till fler nya lokaler och därmed öka etableringarna av företag i kommunen. Det är en avgörande fråga för näringslivets utveckling, säger Ola Agermark, framgångsrik näringslivschef i Alvesta kommun.
  • Näringslivschef Ola Agermark hälsar nya företag välkomna till Alvesta.

Alvesta kommun går vidare med nya företagsetableringar

Alvesta kommun, som blev Årets tillväxtkommun 2016 i Kronoberg, satsar vidare.på fortsatt expansion och nya bostadsområden. – Det gäller att få till fler nya lokaler och därmed öka etableringarna av företag i kommunen. Det är en central fråga, säger Ola Agermark, näringslivschef i Alvesta kommun.

Ett problem är att hitta kompetent personal som vill flytta till Alvesta. Samtidigt är trycket stort på villatomter.med bra läge och attraktiv naturmiljö i närheten av Växjö.

Kommunens mål är att hjälpa företag expandera, inte minst vid riksväg 25, som är det hetaste området med 100 hektar ledig industrimark. Området ligger i närheten av biogasanläggningen.

– Området är attraktivt, eftersom det ligger nära till bredband, järnväg, paketterminal och flygplats,förklarar Ola Agermark. Själv ser han stora förändringar med framsteg i kommunen efter två och ett halvt år som näringslivschef i kommunen. Biogasanläggningen har gett ett lyft och upphandlingar är en ny giv som ger mersmak inom Alvesta kommun.

Näringslivskontoret jobbar med tre parametrar, öka antalet anställda i företagen, som ökar omsättningen och går med vinst.

I första hand är det logistikföretag, som kan bli aktuella för nyetablering i Alvesta. Kommunen ligger tredje bäst i rankingen när det gäller företagsklimat.

– Välbesökta företagsträffar, frukostträffar och besök från politiker och tjänstemän på företagen skapar gott samarbetsklimat med kommunen.

Ola Agermark ser den stora variationen av små företag som en fördel i Alvesta, som därmed slipper sårbarheten.

– Vi har landets största export per capita från Kronoberg. Turbulensen efter Trumps tillträde som president och Brexit i England skapar dock vissa frågetecken. Skogen som exportråvara ger trygghet och därmed god överlevnadsförmåga, säger Ola Agermark.

Fakta Näringslivskontoret

Näringslivskontoret jobbar med tre parametrar, öka antalet anställda i företagen, ökad omsättning och gå med vinst.

I första hand är det logistikföretag, som kan bli aktuella för nyetablering i Alvesta. Kommunen ligger tredje bäst i rankingen när det gäller företagsklimat.

Välbesökta företagsträffar, frukostträffar och besök från politiker och tjänstemän på företagen skapar gott samarbetsklimat inom kommunen.