• Kjell Rosenlöf (t.v.) och Magnus Wigren tycker att Alvesta kommun har en god grundservice och en hög planberedskap för industrimark. Bristerna ligger framförallt i ett för litet bostadsbyggande.
  • Det gamla tingshuset i Alvesta byggdes om till bostadsrätter, som visade sig svårsålda, och i stället erbjöds de annorlunda lägenheterna till uthyrning.

Alvesta siktar framåt med nytt visionsarbete

I Alvesta kommun har posten som näringslivssamordnare varit vakant ett tag, men nu är en rekrytering igång och under våren kommer kommunen att driva ett brett arbete för att skapa en ny vision för kommunens långsiktiga utveckling.

- Företagen får sin dag den 19 mars, då vi ska samla in tankar och synpunkter från dem, som ska ligga till grund för visionens avsnitt om näringslivsutveckling.

Det säger utvecklingschef Kjell Rosenlöf, som tillsammans med planchefen Magnus Wigren och kommunchefen Kristiina Kosunen är några av dem på tjänstemannasidan, som ansvarar för att förverkliga den politiska ambitionen om en ny vision. Nya kärnvärden och inriktningar ska definieras.

Alvesta kommun har under de senaste åren haft sköra politiska majoriteter och i viss mån har det påverkat arbetet i organisationen.

- Instabiliteten medför en hel del arbete och anpassningar, säger Kjell Rosenlöf, men det mesta av verksamheten rullar ju på och ska skötas oavsett politisk inriktning. Att det blåser lite olika vindar ingår i förutsättningarna för det här jobbet.

Även om tjänsten som näringslivssamordnare är vakant, finns det positiva händelser att lyfta fram, säger Magnus Wigren:

- Vi har bara 2,5 av ursprungliga 19 hektar kvar på Björnstorps industriområde och på det nya området Orrakullen, med 50 hektar, vid västra infarten från väg 25 ska tolv bönder bygga en biogasanläggning. Man tar ut metangasen till energi och återför en, i stort sett, luktfri och bättre gödsel till åkrarna.

- Sedan 2007 har vi fått 122 fler företag i kommunen, men antalet anställda har gått ner med 8 %, säger Wigren. Vi har inte återhämtat oss riktigt efter krisen 2008-2009, men vi har en bra trend.

I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna ligger Alvesta på övre tredjedelen och Kjell Rosenlöf berättar att kommunen i SKL:s interna mätning, baserad på de faktorer kommunerna själva direkt kan påverka, så hamnar Alvesta på index 64, där rikssnittet är 67. Alltså rätt genomsnittligt.

- Och i en logistikranking som tidskriften ”Intelligent logistik” gjorde nyligen, ingår Alvesta i det kluster av småländska kommuner som utnämndes till ”Årets raket”, berättar Magnus Wigren. Där ingår Växjö, Alvesta, Ljungby, Älmhult och Sävsjö. Näringslivssamordnarna i Kronobergs län samarbetar för att utveckla regionen som logistiknav.

En betydelsefull faktor för Alvestas del i detta är den omlastningscentral som Alwex Intermodal AB etablerat på det tidigare KLS-området, där man lastar om från tåg till bil. Tomten ligger i nära anslutning till containerterminalen på bangården.

Närheten till Växjö, och den samverkan som sker t.ex. på logistikområdet, är bara positiv för Alvestas del, tycker Rosenlöf och Wigren. Nya tågstopp i B l.a. Moheda och Vislanda underlättar pendlingen. Alvesta har en negativ nettopendling med – 16 %, medan Växjö har + 8 %. Men Alvesta ökar sitt invånarantal. Kjell Rosenlöf, som har jobbat i fem kommuner har sitt betyg klart:

- Vår styrka är närhet, enkelhet och tillgänglighet. Alvestas storlek är lagom. Den passar svensken!

 

Fakta Alvesta kommun

Invånare 19 200

Skattesats 33:02 (rikssnitt 31:86)

Skattekraft / invånare 165 683 (index 89, 100 är genomsnitt)

Priv. arb.ställen/ 1000 inv c:a 28 (rikssnitt c:a 36)

Ranking, företagsklimat 91 (av 290)