Alvesta skrev under miljölöften

Alvesta är en av de kommuner som satsar hårdast på miljöfrågorna. Detta framkom när representanter från länets kommuner samlades på länsstyrelsen i Växjö för att diskutera 16 miljökvalitetsmål.

Vid mötet undertecknades miljömålslöften och från Alvesta kommuns sida betonades särskilt fem av dem. Kommunalrådet Thomas Haraldsson förklarade att trycket nu blir ännu hårdare att uppnå resultat:

– En hållbar utveckling av samhället är en avgörande fråga, som vi gemensamt måste arbeta för. Och jag är både glad och stolt över att vi nu mer målmedvetet kommer att arbeta för att stimulera produktion och användning av förnyelsebar energi, köpa mer närodlade och ekologiska livsmedel, resa mer hållbart, ta hand om våra vattenskyddsområden samt minska kemikalierna i barns omgivning.