• Johan Enocson drivs av en ambition att utveckla företag. Så länge han ser en utvecklingspotential vill han fortsätta. Just nu tycks potentialen vara mycket god.
  • Anebyhusgruppen har inrett ett smakfullt kontor i det som en gång var godsmagasin vid järnvägen i Åseda.

Anebyhusgruppen växer kraftigt och fördubblar produktionskapaciteten

Anebyhusgruppen fördubblar sin produktionskapacitet i Åseda, med ett nybygge på 3 800 m2, som ska vara klart i slutet av februari 2015. I den nya delen monteras två produktionslinjer. Samtidigt ändras dagens två-skift till ett, och uppemot 16 personer kommer att nyanställas.

- Vi har ett nära samarbete med Skanska och fortsätter att utveckla det. I dag levererar vi c:a 100 lägenheter till deras Bo Klok-koncept per år och det nya samarbetet kan ge upp till 160 lägenheter ytterligare per år.

Det säger Johan Enocson, styrelseordförande och huvudägare via sitt Active Invest AB, som Smålands Näringsliv presenterade i nr 3, 2011.

I Anebyhusgruppen har han nu samlat tre varumärken: Ekeforshus, Anebyhus och Kungshus, vart och ett med sitt signum.

Ekeforshus står för det traditionella, Anebyhus har en lite modernare touche och Kungshus marknadsför sig med romantiska sekelskiftesvillor. Oavsett vilket val man gör, har kunden stora möjligheter att, till en rimlig kostnad, göra egna anpassningar.

- Försäljningen går bra, berättar Enocson och nämner bland annat att man, förutom styckehusen, sålt c:a 70 lägenheter till ett objekt i Örebro och levererat c:a 180 radhuslägenheter till K-Fastigheter.

Även bortsett från utökningen till Skanska är Anebyhusgruppen i stark tillväxt. I år har man utökat med 15 anställda och nu tillkommer sju säljare på olika platser i Norrland samt tre i Mälardalen.

- Vi har tagit marknadsandelar, förklarar Johan Enocson. Vi tog över ett Anebyhus i rekonstruktion. De hade haft 5 % av marknaden, men orderboken var tom när vi tog över. Nu är man på väg upp igen, säger han, och känner att gruppen fått medvind. Vi ligger rätt i tiden med ett bra koncept och har ett bra team i personalen.

- Det som triggar mig nu är att rå på lösvirkeshusen. Jag förstår inte att man väljer att bygga så, med risk för fuktskador och mögel, men man kan få det billigare. Många väljer bort totalentreprenaden, för att sänka kostnaden och klara bolånetaket.

För att kunna sälja till ”lösvirkespris”, även inklusive totalentreprenad, fordras att den större overhead-kostnaden hos trähusfabrikerna kan slås ut på en större volym och, inte minst, att konstruktions- och produktionsprocesserna effektiviseras.

- Traditionellt har husfabriken 45-50 % av personalkostnaden på kontoret och resten i fabriken. Vårt mål är att få ner kontorsandelen till 25 % genom att tillverka mer lägenheter och radhus utifrån ett standardiserat koncept, säger Johan Enocson. Hittills har vi varit lyckosamma i detta. Jag ser framför mig är att vi, med hjälp av modern teknik och hjälpmedel, kan bli ett väldigt kostnadseffektivt företag i på kontoret och i produktionen.

Johan Enocsons övergripande mål är att bli ett av de tio största och mest lönsamma företagen i branschen. Kunden ska uppleva ett mervärde, att han får mera än han betalar för. Huset ska inte vara dyrare än ett lösvirkeshus, trots att det utformats precis som man vill ha det.

- Det finns många husföretag som är duktiga, men oftast bara inom ett område. Vi vill vara bra inom flera – både utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning, förklarar han.

FAKTA Anebyhusgruppen AB (fd Ekeforshus)

Grundat: Ekeforshus grundades 1962 och Anebyhus 1947

Ägare: Johan Enocson via Active Invest AB

Bransch: Monteringsfärdiga trähus

Omsättning: 220 mkr (prognos 2014)

Anställda: 96 egna samt 28 säljagenter