• Den senaste aktiviteten i Företagarna Alvesta var invigningen utav en företagsutställning i Centralstationen, utställningen pågår till den 25:e oktober.

Äntligen har Företagarna Alvesta nått sitt delmål – 200 medlemmar!

Företagarna Alvesta är en av landets aktivaste lokalföreningar och de har som mål att varje månad genomföra minst en aktivitet för sina medlemmar.

I den arbetande styrelsen som består av nio aktiva ledamöter och två suppleanter diskuteras ständigt nya aktiviteter och vad föreningen ska anordna för att intressera sina medlemmar. Arbetet har uppenbarligen gett resultat och nu kan föreningen för första gången stoltsera med 200 medlemmar!

I föreningen är det Ronny Runesson som har arbetet som medlemsvärvare, det är mycket tack vare honom som medlemsantalet har ökat konstant under de senaste åren säger föreningens ordförande, Lena Lernå. För fem år sedan hade föreningen 92 medlemmar vilket verkligen ger ett kvitto på den fina ökningen. Ronny säger själv att han brinner för Företagarna Alvesta och deras arbete, och självklart vill han bjuda in fler till deras fina nätverk.

Medlem nummer 200 blev företaget Gehab i Alvesta, företaget har 65 anställda och de levererar specialbeställda lastbilspåbyggnader till kund.

Det kan handla om containerreden, kranar och dumprar, allt enligt kundens önskemål. Monica Sundell jobbar som personal- och ekonomichef men har också ansvaret för kvalité och miljö. På det familjeägda företaget är det är hon som haft den största kontakten med Ronny. Den främsta anledningen till att de gått med beror på att Företagarna Alvesta är en aktiv förening som anordnar mycket nätverksaktiviteter och att de dessutom jobbar med att påverka kommunen inom olika lokala frågor som har betydelse för Alvestas näringsliv.

Föreningens ordförande Lena är mycket nöjd med att de nått 200 medlemmar. Vi fortsätter jobba med att påverka och anordna aktiviteter med brett utbud för våra medlemmar och hoppas på att vi kan nå 250 medlemmar framöver avslutar Lena.