• En modell av de olika Aquavillor som tillverkas.
  • Aquavilla Produktion AB säkrar tillgången av betong till de flytande husen genom att bygga sin egen betongstation. I februari räknar man med att börja sälja betong även till andra intressenter.
  • Kristof Szczepaniak, platschef Aquavilla Produktion, Richard Bergström, vd Aquavilla/Aquavilla Produktion samt Tobias Thilly, ansvarig för betongproduktionen. Foto: Lena Dahlberg
  • Under året ska kajen färdigställas och sammansättningshallen stå klar. Om tre, fyra år räknar Richard Bergström med att torrdockan ska vara på plats.
  • Nuvarande hall, där tillverkningen av huskroppar ska ske, är den grå hallen uppe till vänster i bild. De två kommande hallarna, på 2500 kvadratmeter vardera, är utritade nära vattnet.

Aquavilla ligger i startgroparna

Efter många års väntan verkar det nu som att Aquavilla Produktion AB kommer igång med sin verksamhet i Västervik under hösten 2017. Ett första steg är den betongstation som är under uppbyggnad. Under våren fortsätter arbetet med kajen och fler produktionshallar. – I ett första skede handlar det om investeringar i storleksordningen 30 miljoner kronor, säger vd Richard Bergström.

Richard Bergström, grundare av Pampas Marina i Solna, är också den som startat Aquavilla AB.

– Allt började med att Pampas Marina ingick ett avtal med Solna kommun som gjorde det möjligt att bo på husbåt. Det här var 1997-98 någon gång. Eftersom det fick så stor uppmärksamhet bestämde vi oss för att bygga den första Aquavillan något år senare.

Godkänd exploatering

Under den första visningen av det flytande huset såldes åtta Aquavillor samma dag, berättar Richard Bergström.

– Nu ligger det 22 flytande hus på Pampas Marina i Solna.

Parallellt med produktionen i Solna letade företaget efter en kommun där man kunde bygga upp en ny produktionsanläggning. Västervik visade intresse och 2009 köpte Aquavilla Produktion nuvarande område på Lucerna. 2013 var det första visningshuset klart.

– Vi genomförde även ett exploateringsavtal med Västerviks kommun, som vann laga kraft i mark- och miljödomstolen i december 2016.

Betongförsäljning

Just nu pågår en revidering av det avtal som finns skrivet mellan Aquavilla Produktion AB och Västerviks kommun.

– Vi ska titta på kostnader för att kunna göra projektet ekonomiskt möjligt. Vi hoppas komma igång med försäljningen under kommande sommar.

Eftersom det går åt stora mängder betong vid tillverkningen av de flytande husen bygger man en egen betongstation.

– Vi gör det för att kvalitetssäkra. Vi räknar också med att sälja betong till andra intressenter.

Flera hus planerade

I den produktionshall som redan finns på området ska själva huskropparna byggas. Ytterligare två hallar är planerade.

– Vi bygger dels en torrdocka på 2500 kvadratmeter, där tillverkningen av kassuner ska ske. Dels en sammansättningshall i samma storlek där husen görs helt klara.

För att möjliggöra uppförandet av de två hallarna pågår ett omfattande arbete med att spränga och forsla bort berg.

– Tidsplanen är att kajen ska vara klar i maj och sammansättningshallen i september. Torrdockan med tillhörande byggnad får anstå till dess att vi har losstagit, krossat och skeppat iväg berget. Det kan ta tre, fyra år.

Enligt Richard Bergström sker den första husleveransen i oktober, två hus till Nacka, samt ytterligare två hus i november.

– Under 2018 ska vi leverera tolv hus. Vi hoppas att två av dem hamnar i Västervik.