Arbetsförmedlare och företag möts

Just nu pågår en serie sammankomster där personal från regionens arbetsförmedlingskontor möter företag och universitetet för att lära sig mer om de olika bristyrken som finns inom vissa sektorer på arbetsmarknaden, inte minst teknikområdet med stort behov av kompetensutveckling.
Först ut är området webbutveckling med sina olika specialiseringar. Förhoppningsvis leder detta till bättre matchning av lediga kompetenser mot behoven, enligt Arbetsförmedlingen och branschorganisationernas samstämmiga uppfattning.