• APP fastigheter gör en jätteinvestering när ICON Växjö byggs på Arenastadsområdet.
  • Norrporten planerar ett 25-våningshus med kontor och hotell i Företagsstaden I11.
  • - 300 bostäder planeras väster om konstgräsanläggningen, enligt projektledare Mikael Johansson.
  • - 1100 företagare har bjudits in till ett möte på Östergatans restaurang, där planerna för Arenastaden presenteras, säger Jan Söderström, näringslivsutvecklare på Växjö kommun.

Arenastaden genomgår enorm förvandling

Arenastaden i Växjö genomgår just nu en helt otrolig utveckling. Vad som är på gång presenteras den 3 mars vid ett möte på Östergatans restaurang i Myresjöhus Arena.

- Det händer mest i stan här just nu. De aktuella planerna avslöjas för företagarna på Västra Mark, I11-området och Samarkand, som får senaste nytt om utvecklingsplanerna i det kraftigt expanderande Arenastadsområdet. Till mötet i början av mars har 1100 företagare bjudits in, säger näringslivsutvecklaren Jan Söderström.

Intresset är enormt för detta spetsprojekt som kommer att innebära ett rejält lyft för den vida kända Arenastaden, som de senaste åren har genomgått en helt makalös förvandling.

- Hela infarten till Växjö kommer att förändras genom de planerade jättebyggnaderna, som uppförs på båda sidor om vägen utmed Arenastaden och Företagsstaden I11, beskriver Jan Söderström med 35 års erfarenhet av Växjös fantastiska utveckling till en näringslivskommun av rang.

Första spadtaget

För ett par veckor sedan togs första spadtaget till jätteinvesteringen av ICON Växjö, som uppförs av Anders Svensson och Anders Öman på APPfastigheter. Nu tas nästa steg i och med att hela projektet offentliggörs på Östergatans restaurang, dit kommunalrådet Bo Frank hälsar företagarna välkomna.

Strax bredvid ICON på samma sida vägen som Myresjöhus Arena och Vida Arena bygger ArtOn 24AB FortNox nya huvudkontor med VD Lars Håkansson som ansvarig för jättesatsningen.

Inte nog med att dessa båda gigantiska byggen tar form i en helt ny stadsbild. På andra sidan vägen planeras den tredje profilskrapan i området. Norrporten planerar att bygga ett 25-våningshus innehållande kontor och hotell i Företagsstaden I11 med marknadsområdeschefen Jenny Rungegård som drivande kraft.

Expansion

- Hela Arenastaden kännetecknas av expansion just nu. Med byggstart i år planeras 300 bostäder väster om konstgräsanläggningen. Kärnhem, Näckströms fastigheter, Växjöbostäder och RSS står bakom dessa byggen. Enligt den gällande visionen ligger ytterligare bostäder i planeringen i Arenastaden, säger Mikael Johansson, projektledare för Växjö kommun med ansvar för den fysiska planeringen.