Årets företagare i Mönsterås kommun

Måndagen den 14 april kom Företagarnas Roadshow 4 av 5 jobb skapas i småföretagen till Mönsterås.

Roadshowen som började i Kalmar i början av april har haft nedslag i hela länet och avslutades i Västervik den 19 maj. Företagarna vill genom denna kampanj säkerställa att politiker på lokal, regional och nationell nivå vet att 4 av 5 jobb skapas i företag med mindre än 50 anställda.

Inför ett trettiotal företagare fick ledande politiker i Mönsterås berätta vad man vill göra för att underlätta för småföretagandet.

Därefter öppnades det upp för frågor från de närvarande.

Kvällen avslutades med att kora Årets Företagare 2013 i Mönsterås kommun, Anders Synnermark med företaget Harryssons Golv AB. Motiveringen till utmärkelsen löd:

”Årets Företagare är, genom sitt positiva ledarskap och sitt stora engagemang, en god förebild och ambassadör för företagsledare inom alla branscher.

Årets Företagare är en aktiv person i arbetet med att ytterligare utveckla och stärka framförallt handeln och övriga servicenäringar i Mönsterås kommun.

Årets Företagare har genom att förena olika affärsområden med god tillväxt och lönsamhet gjort sig välförtjänt av priset som årets företagare i Mönsterås kommun.”