• Anette Karltun. Foto: Johan Karltun

Årets Levipristagare betonar kopplingen mellan arbetsmiljö och effektivitet

Anette Karltun från Tekniska högskolan, Jönköping University, och Martina Berglund från Tekniska högskolan, Linköpings universitet, har tilldelats Levipriset 2016 för sina insatser inom utbildning kring arbetsmiljö.

Anette Karltun och Martina Berglund får priset för sitt djupa engagemang som lärare i arbetsmiljöfrågor för blivande ingenjörer. De har bland annat arbetat med att utveckla och driva kurser inom arbetsmiljö på sina respektive tekniska högskolor och i samverkan med KTH.

– Det är givetvis en stor ära att få ta emot det här priset, men det är framför allt oerhört viktigt att arbetsmiljöfrågor får ökad prioritet inom arbetslivet. Vi ser allt tydligare de negativa konsekvenserna av den låga prioriteringen av de här frågorna i form av arbetsrelaterad ohälsa hos enskilda individer och ökade kostnader för företag och samhälle, säger Anette Karltun.

Hon menar att arbetsmiljöaspekter tenderar att komma bort när företag räknar hem investeringar och vinster, eftersom de ofta – felaktigt – ses som en kostnad. Istället borde satsningar på arbetsmiljön ses som investeringar, då de genererar bättre produktivitet genom bättre arbetsförhållanden och hälsa bland de anställda.

– Eftersom ingenjörer ofta arbetar med att utveckla och leda företag, behöver de goda kunskaper om hur man skapar en hållbar arbetsmiljö och en förståelse för sambandet mellan goda förutsättningar för människan och utförandet av ett arbete med hög kvalitet och effektivitet, menar Anette Karltun.

Levipriset delas ut av Sveriges Ingenjörer till personer som gjort viktiga insatser för utbildning om arbetsmiljö och sambandet mellan hälsa och effektivitet.

 

Fakta Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter 10 000, varav 1 500 internationella.