• Sven-Arne Karlsson var överraskad, men stolt och glad, över att hans adept Annamaria Blad nominerat honom till ”Årets mentor” i Kronoberg.

Årets mentor prisades för sitt engagemang

Årets mentor i Kronoberg heter Sven-Arne Karlsson, reklamkonsult i Växjö. Han fick utnämningen av ALMI Företagspartner Kronoberg i samband med upptaktsträffen för höstens mentorprogram i Växjö. Det är hans adept, Annamaria Blad, som genom en målande beskrivning av Sven-Arnes kompetens och engagemang fått juryns gehör.

”Min mentor skall bli årets mentor för att han verkligen har engagerat sig och tagit sig an sitt mentorskap på allvar. Han har tagit reda på saker som berör min bransch, sett mig som ny företagare med respekt och inte sett ner på mig, trots att han själv har många års erfarenhet av att vara företagare. [Han] kan framföra både positiva och negativa åsikter på ett stabilt och engagerande sätt. Kunnig inom sitt område och ser vad som behöver förändras till det bättre.”

Annamaria tog i fjor över efter sin far, som startat och drivit Bladhs Begravnings- och Bouppteckningsbyrå i Växjö i många år.

Är det inte lite speciellt att diskutera marknadsföring och lönsamhetsförbättringar i en sådan bransch, kan man undra?

- Jo, det är det vi brottas med, säger Sven-Arne. Vi rör oss i en bransch som i högsta grad bygger på förtroende.

Branschen är ju också väldigt sluten, det verkar vara nästan omöjligt för en utomstående att etablera sig?

- Förr fanns det en särskild utbildning, för dem som ville bli begravningsentreprenörer, berättar Annamaria, men den är nedlagd. Nu måste man gå den långa vägen, och lära sig via internutbildning i en byrå.

Sven-Arne, som driver reklambyrån Studio21 i Växjö, får kandidera till titeln ”Årets mentor i Sverige” som utses av ALMI i samverkan med Esbri sedan 2007. I Kronoberg har ALMI Företagspartner drivit mentorprogram för företagare som nyligen startat företag, eller som vill komma vidare i utvecklingen av sitt företag, sedan 2004/2005. Totalt har i Kronoberg c:a 200 adepter deltagit och ett 100 tal erfarna företagare har ställt upp ideellt som mentorer. Nationellt är programmet ett av de största mentorprogrammen i världen, Varje år matchas 1 500 – 2 000 mentorpar ihop.

- Det är viktigt att matchningen blir rätt, framhåller Elisabet Forslund på ALMI i Växjö, som är projektansvarig regionalt. Mentorerna är personer från näringslivet med affärssinne och hjärtat på rätt ställe, som är beredda att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.

Även Nyföretagarcentrum i Växjö driver mentorprogram för nystartade företagare.

Fotnot: Begreppet ”Mentor” baserar sig på namnet på den person som Odysseus anförtrodde fostran av sin son Telemachos, när han (enligt Homeros) skulle ge sig ut i det trojanska kriget, vilket följdes av 10 års irrfärder på vägen hem till ön Ithaka.