• Foto: Privat

Årets SKAPA-stipendiater

Juryn utsåg som representant för SKAPA:s Framtidens Innovatör, Danny Dressler med sin uppfinning GEORG - kroppsscreening med 3D kamera.
Motiveringen löd; Via en unik patentsökt Avatar (Georg) har innovatören skapat ett rekommendationssystem via kroppsscanning som minskar skaderisker och förbättrar hälsa i samband med fysisk träning och rehabilitering. Åke Hjort VD och ägare till Euronom och Bo Carlsson, Professor i Materialteknologi för hållbar industriell utveckling på LNU, har blivit utsedda till årets Länstipendiater i Kalmar län till Stiftelsens SKAPA Stipendiet. Kalmar läns juryns motivering: Med en fasomvandlingsteknologi som ger betydligt större årssystemvärmefaktor än energi som lagras i vatten har innovatören skapat ytterligare ett besparande steg gällande energigenerering.