• Askan återförs till naturen och tillför marken fler näringsämnen. Foto: Edgar Weibull
  • – Vi träffar på allt fler markägare som vill främja hållbarheten i skogen, säger Karina Pedersen, Askungen Vital AB i Markaryd. Foto: Edgar Weibull

Askungen ett företag för hållbarhet i skogen

Kretsloppstanken förverkligas i företaget Askungen Vital AB i Markaryd. Karina Pedersen är VD i Markarydsföretaget som lever upp till visionen om det hållbara samhället. – Rent praktiskt handlar det om att värmeverket efter förbränning av skogsbränsle lämnar tillbaka aska till Askungen Vital AB, som i sin tur säljer den vidare till markägarna, säger Karina Pedersen.

Nödvändiga näringsämnen som fosfor, kalium, kalcium och magnesium återförs till skogen och garanterar därmed snabbare återväxt av skogen.

– Vi vill garantera att askan ges tillbaka till skogen även om det bara är en rekommendation från Skogsstyrelsen, förklarar Karina.

Askungen Vital AB garanterar alltid återföring av aska, när företaget ingår ett samarbetsavtal.

Förverkligar miljömålen

I en förlängning handlar det om att askåterföringen som en extra bonus påverkar flera av Sveriges miljömål positivt.

De miljömål som förverkligas genom återföringen av aska är att försurningen bara ska få ske på naturlig väg, levande skogar, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö.

– Vi har kommit en bit på väg för att fylla dessa krav. Samhällseffekten är dubbel. Skogsbränslet är hållbart i och med att energin är förnybar utan avfall.

Askungen Vital AB har hållit på i tjugo år med principen om cirkulär ekonomi för ögonen.

– Utdelningen kunde vara större när det gäller eliminering av skogsavfall. Idag finns inga krav på att förbättra tillväxten i skogen.

Goda utsikter

Skogsentreprenörerna ser goda utsikter när det gäller återväxten.

– Idag har bevarandebegreppet blivit mer påtagligt är att främja återväxten,

Idag driver Karina Pedersen Askungen Vital AB tillsammans med maken Henrik.

– Vi träffar på alltfler markägare som vill främja hållbarheten för framtiden. Idag har återvinningsföretaget fyra anställda. Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och en snabbare återväxt med tanke på kommande generationer, säger Karina Pedersen.

 

Fakta

Askungen Vital i Markaryd återför aska från värmeverket till skogsmarken. Företaget har fyra anställda i Markaryd.