• Håkan Seiborg, ICA Maxi i Växjö, är ambassadör för Matlandet. Han vill gärna hjälpa livsmedelsproducenterna att komma närmare marknaden med ekologiska produkter.

Avstamp för Årets Matlandethuvudstad i Växjö

Växjö är Årets Matlandethuvudstad 2015 – den femte i ordningen efter Östersund, Göteborg, Gotland och Jokkmokk. Avstamp för en rad evenemang, på temat mat, gjordes i samband med Kulturnatten i Växjö den sista januari. Det största avtrycket görs sannolikt under Matmässan i Växjö den 10-12 september – ett evenemang som börjat kallas ”Matens Almedalen”. 2014 lockade detta 50 000 besökare.

Per Bengtsson, som är en avgrundarna till Restaurang PM & Vänner, och dess kreativa ledare, gjorde under invigningen en inledande beskrivning av hur omsorgen om råvarans kvalitet och lokala ursprung allt mer kommit att prägla restaurangnäringen i Sverige – inte minst hos PM & Vänner.

Gösta Skoglund är projektledare inom Miljöresurs Linné i ett arbete där barnen i förskolor och lågstadier under året, får lära sig odla i pallkragar på skolgården.

Han berättade att det i Växjö kommun finns hela 25 restauranger och institutionskök som är kravcertifierade. De övriga fyra städer som tävlade om titeln 2015 hade 11 stycken – tillsammans, sade han.

Ambassadör för ”Sverige – det nya Matlandet”, som är en satsning initierad 2010 av dåvarande landsbygdsministern Eskil Erlandsson, är chefen för ICA Maxi i Växjö, Håkan Seiborg.

Han säger så här om sin roll:

- Det är en fri roll. Eskil ville ha en referensgrupp i varje landskap, från alla näringsgrenar inom området mat. Från början var inte handeln med, men kom in i sammanhanget 2014 och jag fick frågan om att bli ambassadör, för knappt ett år sedan.

- Jag gillar det här. Jag tänker åka runt och träffa många producenter. Tyvärr kan utbudet vara begränsat. Många vill vara med, men har svårt att nå ut på marknaden. Där kanske jag kan hjälpa till med tips och råd.

- Det är olika hur långt man har kommit. En del kan behöva hjälp med certifiering, andra med ”branding”, logistik och marknadsföring. Jag hoppas vi ska kunna ta ett steg framåt, t.ex. när små producenter och stora uppköpare möts i Växjö i en B2B-mässa den 17 mars.

I livsmedelssortimentet på ICA Maxi i Växjö är 6 %, värdemässigt, ekologiskt, vilket dock är en ökning med 40 %, från föregående år. Håkan vill gärna se mera. Grönsaker, frukt och mejeriprodukter finns det en hel del inom.

- Men det är värre med fläsk och fågel, typ kyckling. Det är rätt avancerat att ställa om den produktionen. På nötköttsidan är det lite bättre beställt, säger han.