• Enligt den nya EU-lagstiftningen från augusti 2015 är det hemvistlandets lag som styr vem som ärver dig, oavsett var i världen du bor , säger Ann Engwall, bankjurist på Nordea Private Banking.

Bankjurist mötte kunder på Östergatan

- Viktigt ha uppdaterade avtal

Ann Engwall är bankjurist på Nordea Private Banking. Nyligen höll hon ett spännande och informativt föredrag på Östergatans restaurang i Växjö om nyheter inom familjerätten som berör de flesta och inte minst föragare.

– Mitt huvudsakliga område är familjerätt och det inkluderar även till viss del pensioner och försäkringar, säger Ann Engwall. Private Banking har även flera affärsjurister som bland annat är experter på skattefrågor för fåmansbolagsägare.

En av de viktigaste förändringarna på senare tid gäller EU-lagstiftningen, där arvsrätten sedan 17 augusti förra året ska styras av hemvistlandets lag för den som flyttar utomlands. En svensk medborgare som till exempel flyttar till Spanien omfattas därmed inte av svensk lag i händelse av ett dödsfall, utan det är spansk lag som ska styra vem som ärver.

Ann Engwall har varit verksam familjerättsjurist i 16 år och har sett många fall inom juridiken, där det har handlat om att folk inte tagit reda på vad som gäller för just deras familjesituation.

– Ett exempel är sambolagstiftningen, där det är viktigt att betona att det endast är det som är avsett vid köpet att vara gemensam bostad och bohag som ska ingå i bodelningen vid separation. Sådant som parterna köpt tidigare anses tillhöra var och en av samborna.

Ann rekommenderar att gå igenom arvs- och sambolagstiftningen mellan de som flyttar ihop under äktenskapsliknande förhållanden. Hon betonar vikten av att alla handlingar är färskvara och ska vara uppdaterade och aktuella.

– Då undviker man tvistigheter när samboförhållandet upphör. Sambor ärver aldrig vid dödsfall, även om man har gemensamma barn, det är viktigt att veta, säger Ann Engwall.

Sambolagstiftningen är ett exempel på att vi går mer och mer från kärnfamiljen till andra boendeförhållanden i vårt moderna samhälle. Lagstiftningen ändras därefter. Som familjerättsjurist betonar Ann vikten av att verkligen skriva handlingar om något skulle hända, inte minst testamente och ev. äktenskapsförord som reglerar vad som ska vara var och ens enskilda egendom i ett äktenskap och inte ingå i giftorättsgodset vid en bodelning till följd av skilsmässa eller dödsfall.

Nordea har fyra familjerättsjurister som reser runt i hela landet från Kiruna i norr till Ystad i söder.

– Man får verkligen lära känna landet och det är intressant att samma problem är aktuella var man än kommer. Det är ändå viktigt att varje problem är unikt och måste bedömas var för sig, säger de ambulerande bankjuristen, som ofta besöker Växjö som sitt verksamhetsområde.