Bästa skolkommunerna i Småland

Aneby, Tranås och Värnamo är bästa skolkommuner i Jönköpings län. Ockelbo, Grästorp och Nykvarn placerar sig bäst i landet. Det visar SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser Grundskola 2016.

Bäst gick det för Tranås, som hamnar på en framskjuten 28 plats av 290 i SKL:s Öppna jämförelser grundskolan 2016

För Tranås har det hänt mycket under året. Den 25 april placerade sig kommunen på plats 50 bland grundskolor, den 13 september på plats 37 i Lärarnas Riksförbunds skolranking och den 3 oktober på 37 plats i Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun".

För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde.

– Förändringar i skolan får bäst effekt om de påverkar lärarnas möte och arbetssätt med eleverna. Ska elevernas resultat förbättras är det därför dags att flytta fokus från stora strukturella reformer till det lokala arbetet, inte minst att lära av det som fungerar i klassrummen. För att lyckas krävs ett bra ledarskap på alla nivåer, i skolan, hos huvudmännen och nationellt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.