• Henrik Bäckström, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Foto: Pressbild/Mats Åsman

Bemanningsbranschen bra konjunkturindikator

Under de senaste tio åren har omsättningen fördubblats inom bemanningsbranschen. – Utvecklingen här speglar bra hur näringslivet går i stort, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

I början av 2000-talet låg bemanningsbranschen på en låg nivå.

– Sedan var det en otrolig ökning fram till 2008, när finanskrisen slog till. Då gick det ner mycket, särskilt inom industrin som är viktig i Småland. Sedan 2011 har branschen varit väldigt stabil och kanske lite avvaktande, säger Henrik Bäckström.

Bemanningsbranschen är en bra konjunkturindikator.

– Den brukar gå upp snäppet innan ekonomin gör det internationellt, och detsamma gäller vid nedgångar.

På frammarsch

Att bemanningsbranschen är på frammarsch råder det dock ingen tvekan om. En trend som kommit under 2000-talet är att företagen har gått från att hyra in enstaka personer vid semester eller sjukdom till att inhyrningarna blivit mer omfattande.

– Nu är det ofta längre affärer och de inhyrda är en del av personalstyrkan. Det är också allt vanligare att arbetsgivare går från att ha alla funktioner i egen regi, som städning, vaktmästeri och IT-tjänster, till att lägga ut det på olika företag, säger Henrik Bäckström.

Potential i småföretag

Hur framtiden ser ut inom bemanningsbranschen tycker han är svårt att sia om.

– Men tittar man på länder som är ganska lika Sverige som Holland och Tyskland så ser man att de har gått betydligt längre än i Sverige. I Sverige är det cirka 1,5 procent av arbetskraften som jobbar inom bemanningsföretag, och i Holland är den siffran den dubbla. Så på sikt kanske det kommer att bli detsamma i Sverige, men då pratar vi många år framåt, säger han.

Han ser en framtida potential i småföretag.

– Nu är det väldigt ovanligt att de hyr in arbetskraft, det är mest de större företagen som gör det. Men om man tänker att de inte har råd att ha en ekonomichef eller marknadsansvarig året om så finns det kanske möjlighet att de börjar hyra in för kortare tid.