Bemanningsbranschen utgör 1,5 % av arbetsmarknaden

Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste i den globala konkurrensen. När en ny arbetsuppgift behöver organiseras snabbt är det ofta bemanningsföretag som gör jobbet. När bemanningsföretag hanterar behovet av flexibilitet och rekrytering så kan kunderna fokusera på sin kärnkompetens och göra det de är allra bäst på.

Bemanningsbranschen är ett samlingsnamn för företag verksamma inom personaluthyrning, rekrytering och omställning (att hjälpa individer att byta arbete). Antalet medlemsföretag i Bemanningsföretagen, som ingår i Almega, är över 500, varav c:a 430 är auktoriserade.

Bemanningsföretagen sysselsatte under 2013 knappt 70 000 årsanställda. Det utgör 1,5 % av den sysselsatta befolkningen. Det antal personer som under 2013 någon gång hade anställning via bemanningsbranschens medlemsföretag var 134 600.

Branschens 35 största företag står för c:a 83 % av branschens totala antal anställda. Omsättningen för dessa var 2013 20,6 miljarder kronor. För hela branschen uppskattas omsättningen till 23,7 miljarder.

Personer som arbetar hos kundföretag via bemanningsföretag omfattas av Uthyrningslagen. Den tillförsäkrar minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som gäller för dem som anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Den inhyrde ska även ha tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på samma villkor och få information om lediga anställningar hos kundföretaget.

EU har tagit fram ett bemanningsdirektiv. Direktivet gäller för arbetstagare som är anställda hos bemanningsföretag och som ställs till kundföretags förfogande för att arbeta under dess kontroll. Direktivet har två syften:

· att skydda de bemanningsanställda (likabehandlingsprincip) som hyrs ut av bemanningsföretag och

· att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare (förbud mot otillåtna hinder av bemanningsföretagens verksamhet).

Bemanningsföretag med kollektivavtal är undantagna från likabehandlingsprincipen. I Sverige har alla bemanningsföretag som är medlemmar i Bemanningsföretagen kollektivavtal, vilket garanterar alla anställda samma villkor, oavsett inom vilket fackområde deras tillfälliga arbetsplats lyder.

Bärplockare från Asien eller långtradarchaufförer från Filippinerna är överhuvudtaget inte anställda av svenska bemanningsföretag och har ingen beröringsyta med den svenska bemanningsbranschen och bör därmed inte heller kopplas samman med den.

Källa: Årsrapport Bemanningsbranschen 2013; Bemanningsföretagens hemsida.