• Niklas Andersson, Valvea AB, vid ingången till det bergrum där Valvea har sin verksamhet. Foto: Lena Dahlberg
  • Det är endast en bråkdel av allt utrymme som används. Foto: Rolf Andersson
  • Tunneln ner till ”tvåvåningshuset” är 110 meter lång. I bunkern har man sedan 20-25 meter berg över huvudet. Foto: Rolf Andersson

Bergrum rymmer Västerviks hemligaste företag

Den mörka fuktiga tunneln leder rakt ner i underjorden. Känns det som. Efter 110 meter sätter en rejäl järndörr stopp, följd av slussar och fler kraftiga dörrar. – Det passade oss perfekt att köpa bunkern för vår internetverksamhet, säger Niklas Andersson som driver Valvea AB i Västervik.

Bunkern, eller Västralunds bergrum, byggdes under 1950-talet under en tid när hotet utifrån kändes överhängande.

Marinen behövde en säker plats för en sambandscentral och Västervik var en plats där fienden kunde tänkas slå till.

Detta och mycket mer berättar Niklas Andersson om under den guidade turen i underjorden.

Hus inuti berget

Efter två slussar med rejäla ståldörrar kommer vi in till det utrymme där sambandscentralen fanns. Sammanlagt 1600 kvadratmeter, med ett 400 kvadratmeter stort tvåvåningshus – mitt inne i berget. Dolt för resten av omvärlden.

– Under 1980-talet togs bunkern över av landstinget. Den renoverades för tio miljoner för Civilförsvarets räkning. Under 90-talet tog sedan Västerviks kommun över bergrummet. Jag tror det använts till en del övningar men stått tomt några år innan vi arrenderade det 2007, och köpte det två år senare.

Oslagbart skydd

Valvea AB började som ett it-företag med inriktning att sköta andra företags serverdrift.

– Vi säljer även internet via stadsnätet, säkerhetskopierar åt företag samt har IT-konsulttjänster riktade mot företag.

– Sedan vi förvärvade Dynamic IT-Solution i juni 2015 är vi fem anställda. Årsomsättningen för 2013/2014 var 1,4 miljoner kronor. Under 2015 räknar vi med en omsättning på drygt fem miljoner. Ambitionen är en omsättning på tio miljoner 2020.

– Med tanke på vår inriktning är bergrummet perfekt, skalskyddet är oslagbart. Ingen inbrottsrisk och inget sabotage, dammfritt och en optimal luftfuktighet. Vi har även ett dieselaggregat som kan förse oss med el om det skulle svikta hos Västervik Miljö & Energi. Och tre fiberkablar, om nu någon skulle grävas av.

Visar Sveriges historia

Ett bergrum som ska tåla stötvågen av en atombomb, egen brunn med reningsverk och tre in- och utgångar.

Huset känns inte som ett kontor för ett modernt tjänsteföretag?

– Nej, skrattar Niklas Andersson. Vi stod inte riktigt ut med att vara så isolerade, och utan dagsljus, så sedan 1,5 år tillbaka har Valvea kontoret vid Södra Infarten Företagscenter.