• Bergs Timber i Mörlunda ser tecken på ökad lönsamhet och förvärvar ett småländskt sågverksbolag

Bergs Timber i stort förvärv

Börsnoterade Mörlundabaserade sågverksbolaget Bergs Timber har under september genomfört ett förvärv av Emmabodabaserade sågverket Gransjöverken.

Bergs Timber gick i början av september ut med att man skrivit avtal om att förvärva Gransjöverken och bud gick ut till aktieägarna. Redan dagen efter hade närmare 75 procent av aktieägarna gått med på Bergs bud som innebär ett köp som betalas med B-aktier i Bergs Timber.

Totalt kommer Gransjöverkens aktieägare att äga cirka 15 procent av Bergs Timber efter förvärvet.

En vecka in i september hade 93 procent av aktieägarna accepterat budet.

Tanken med köpet från Bergs sida är att öka konsolideringen av sågverksbranschen i södra Sverige.

Efter köpet har Bergs Timber en total produktionskapacitet om cirka 400.000 kubikmeter sågade trävaror.

Gransjöverken omsatte 187 miljoner kronor ifjol och gick med knappt sex miljoner kronor i förlust, dock en klar förbättring jämfört med 2012 då förlusten landade på 15 miljoner. Gransjöverken säljer nästan all sin produktion på engelska marknaden.

Bergs Timber har också känt av lönsamhetsproblem under sågverkskrisen och sålde bland annat sin anläggning i Järnforsen.

I senaste delårsrapporten för hösten, vintern och våren redovisas dock en vinst på 13,3 miljoner kronor, en förbättring med 36 miljoner kronor jämför med föregående år samtidigt som dock omsättningen sjönk från 527,6 miljoner kronor till 506,9 miljoner kronor.

Produktionen under 2014 har ökat med tio procent och Bergs ser en förbättrad konjunktur särskilt i England och USA men en ökning av byggandet i Sverige skulle göra mycket gott för sågverksbranschen i sin helhet.