• Bernströms Truck AB firar 25 år. Fr v Tord Hamlin, Rickard Carlsson, Göran Sundbäck, Mats Olsén, Lars Andersson, Arne Bernström och Caroline Fransson. Foto: Lena Dahlberg
  • Lars Andersson gör en kundanpassning av en ny truck. "Framöver kommer stora eldrivna truckar öka. Hyster har nyligen släppt en åttatons eldriven truck."
  • Arne Bernström är tredje generationen på gården Strömbo, där det istället för kor finns ett truckföretag sedan 25 år tillbaka. Under kommande år planerar man för ett generationsskifte då sonen Oskar Bernström kommer ta över.

Bernströms firar 25-årsjubileum

"Eldrivna truckar är stort – och sortimentet fortsätter växa"

Många har nog lagt märke till trucken på berget intill E22:an ett par mil söder om Västervik. Den har varit företagets kännetecken under många år. Nu fyller Bernströms Truck AB 25 år, och planerar samtidigt för ett generationsskifte.

Grundaren Arne Bernström är tredje generationen på gården Strömbo, där det fanns mjölkkor till 1996. Åkrarna är fortfarande utarrenderade, men istället för kor finns sedan många år tillbaka verkstadshallar och kontor i den ombyggda ladugården.

– 1990 tog jag över gården efter min pappa Halvar Johansson, men eftersom jag var mer intresserad av maskiner än kor så inriktade jag mig istället mot verktygsmaskiner och så småningom truckar.

1994 anställdes den första medarbetaren. 1996 fick Bernströms Electrolux i Västervik som kund.

– Då tog det fart ordentligt. Det var vår största kund tills de la ner för tio år sedan.

Numera är man sju anställda, men siktar på att vara nio inom några år.

Bredare trucksortiment

2002 delades bolaget upp i två områden: Bernströms Truck AB och Bernströms Verktygsmaskiner AB. Det senare avyttrades 2010.

Fler kunder har försvunnit under åren, trots det har Bernströms utveckling stadigt pekat uppåt. Från 12 miljoner kronor 1996 till förväntade dryga 16 miljoner under 2016.

– Vi har helt enkelt kavlat upp ärmarna och hittat nya kunder, nya marknader. För tre år sedan lämnade vi Mitsubishi och bytte till Hyster, som är nummer fyra i världen inom truckar. De har ett bredare sortiment med truckar från ett ton upp till 52 ton. Vi breddade även vårt område rent geografiskt.

Elbilar nytt för 2016

Företagets kunder är i huvudsak inom industrin, där man inriktar sig på försäljning av nya truckar, service och reparationer.

– Nyförsäljningen utgör cirka 30 procent, service 30 procent och uthyrning 30 procent av vår omsättning. Resterande tio procent är elbilar, hydraulik samt städmaskiner till industrin.

Elbilar från Comarth är en nyhet i sortimentet från våren 2016. Något som kommer växa framöver, säger Arne Bernström.

– De är ensamma som leverantörer till Postnord, vi är deras partner i den här regionen.

Generationsskifte

Utvecklingen inom truckar har gått allt mer mot el, enligt Arne Bernström.

– För 20 år sedan var det mest dieseltruckar, numera är 90 procent eldrivna. Framöver kommer stora eldrivna truckar öka. Hyster har nyligen släppt en åttatons eldriven truck.

Bernströms Truck står inför ett generationsskifte de kommande åren.

– Jag kommer successivt lämna över ägarskapet till sonen Oskar Bernström. Det är en stor fördel att företaget går vidare i släkten, då får jag möjlighet att fortsätta stötta på olika sätt.